Pierwsze Źródło i Centrum - Bóg

Uwierzyłem w istnienie Boga słuchając opinii innych ludzi, czytając Biblię, po przeczytaniu przekazów Urantii.
Miałem wątpliwości, zastanawiałem się czy jest rzeczywisty, czy też istnieje tylko w umysłach ludzi.
Biblia opisuje Boga, jednak jest napisana przed wieloma latami, wiele rzeczy w niej jest niezrozumiałych dla współczesnych ludzi.
W pewnym momencie, nagle stwierdziłem, że w Internecie musi coś być o Bogu.
I natrafiłem na przekazy Urantii.
Potwierdzają one istnienie Pierwszego Źródła, nazywają go Ojcem.
Potwierdzają, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, mieszkamy na jednej z wielu zamieszkanych planet.
Opisują wszystko to, co jest w Biblii. Rozszerzają idee w niej zawarte.
Wyjaśniają błędy powstałe przy wielokrotnym przepisywaniu i tłumaczeniu.

Polecam, Rajcelem
Zapoznaj się z przekazami