Księga Urantii

Strona główna | Części książki | Tytuły przekazów | Spis treści książki

Spis treści książki

CZĘŚĆ I.
Wszechświat Centralny i superwszechświaty

000. Przedmowa

I. Bóstwo i boskość
II. Bóg
III. Pierwsze Źródło i Centrum
Siedem Absolutów
Rzeczywistość
Idea JESTEM
IV. Wszechświatowa rzeczywistość
Raj
V. Rzeczywistości osobowościowe
VI. Energia i forma
VII. Istota Najwyższa
VIII. Bóg Siedmioraki
IX. Bóg Ostateczny
X. Bóg Absolutny
XI. Trzy Absoluty
XII. Trójce
Objaśnienie

001. Ojciec Uniwersalny

1. Imię Ojca
2. Rzeczywistość Boga
3. Bóg jest wszechświatowym duchem
4. Tajemnica Boga
5. Osobowość Ojca Uniwersalnego
6. Osobowość we wszechświecie
7. Duchowa wartość koncepcji osobowości

002. Natura Boga

1. Nieskończoność Boga
2. Wieczna doskonałość Ojca
3. Sprawiedliwość i prawość
4. Boskie miłosierdzie
5. Boża miłość
6. Boża dobroć
7. Boża prawda i piękno

003. Atrybuty Boga

1. Boska wszechobecność
2. Nieskończona moc Boża
3. Wszechwiedza Boża
4. Boża nieograniczoność
5. Najwyższa władza Ojca
Nieuchronności
6. Prymat Ojca
Błogosławieństwo

004. Stosunek Boga do wszechświata

1. Postawa Ojca wobec wszechświata
Opatrzność
2. Bóg i natura
3. Niezmienny charakter Boga
4. Uświadomienie sobie Boga
5. Błędne idee Boga

005. Stosunek Boga do jednostki

1. Dostęp do Boga
2. Boska obecność
3. Prawdziwe czczenie
4. Bóg w religii
5. Poznanie Boga
6. Bóg osobowości

006. Wieczny Syn

1. Tożsamość Wiecznego Syna
2. Natura Wiecznego Syna
3. Służba Ojcowskiej miłości
4. Atrybuty Wiecznego Syna
Wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza
5. Ograniczenia Wiecznego Syna
6. Umysł ducha
7. Osobowość Wiecznego Syna
8. Rozpoznanie Wiecznego Syna

007. Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata

1. Obwód grawitacji duchowej
2. Administracja Wiecznego Syna
3. Stosunek Wiecznego Syna do jednostki
4. Boskie plany doskonalenia
5. Duch obdarzenia
Obdarzenia Wiecznego Syna
Obdarzenia pierwszego Michała
6. Rajscy Synowie Boga
7. Najwyższe objawienie Ojca

008. Nieskończony Duch

1. Bóg działania
2. Natura Nieskończonego Ducha
3. Stosunek Ducha do Ojca i Syna
4. Duch Boskiej służby
Stwórcze Córki
5. Obecność Boga
6. Osobowość Nieskończonego Ducha

009. Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata

1. Atrybuty Trzeciego Źródła i Centrum
2. Wszechobecny duch
3. Wszechświatowy operator
4. Absolutny umysł
5. Służba umysłu
6. Obwód grawitacji umysłu
7. Wszechświatowe odzwierciedlanie
8. Osobowości Nieskończonego Ducha
Funkcjonalna rodzina Trzeciego Źródła i Centrum

010. Rajska Trójca

1. Samorozdzielczość Pierwszego Źródła i Centrum
2. Uosobienie Bóstwa
3. Trzy osoby Bóstwa
4. Trójcowa jedność Bóstwa
5. Funkcje Trójcy
Postawa skończona, absoniczna i absolutna
6. Niezmienni Synowie Trójcy
Sprawiedliwość, świadectwo i osąd
7. Kontrola nadrzędna najwyższości
8. Trójca poza skończonym
Ograniczenia przeznaczenia śmiertelnika

011. Wieczna Wyspa Raj

1. Rezydencja Boga
2. Natura Wiecznej Wyspy
3. Raj górny
4. Raj obwodowy
5. Raj dolny
6. Oddychanie przestrzeni
Przestrzeń nienasycona
7. Funkcje przestrzenne Raju
Strefy przestrzeni pośredniej
8. Grawitacja Raju
Siła, energia, moc
9. Unikalność Raju

012. Wszechświat wszechświatów

1. Poziomy przestrzeni wszechświata nadrzędnego
2. Domeny Absolutu Nieuwarunkowanego
3. Powszechna grawitacja
4. Przestrzeń i ruch
5. Przestrzeń i czas
6. Wszechświatowa kontrola nadrzędna
7. Część i całość
8. Materia, umysł i duch
9. Rzeczywistości osobowe

013. Święte sfery Raju

1. Siedem świętych światów Ojca
(1) Divinington
(2) Sonarington
(3) Spiritington
(4) Vicegerington
(5) Solitarington
(6) Serafington
(7) Ascendington
2. Związki wzajemne światów Ojca
3. Święte światy Wiecznego Syna
4. Światy Nieskończonego Ducha
Administracyjne siedziby Duchów Nadrzędnych

014. Wszechświat centralny i Boski

1. System Raj-Havona
Dzień Raju-Havony
Ciemne ciała grawitacyjne
2. Struktura Havony
3. Światy Havony
4. Istoty wszechświata centralnego
Rodowici mieszkańcy Havony
5. Życie w Havonie
Nuda a przygoda
6. Cel istnienia wszechświata centralnego

015. Siedem superwszechświatów

1. Poziomy przestrzeni superwszechświatowej
2. Struktura superwszechświatów
3. Superwszechświat Orvonton
4. Mgławice — protoplastki wszechświatów
5. Pochodzenie ciał niebieskich
6. Sfery przestrzeni
7. Sfery zaprojektowane
Czas superwszechświata
8. Kontrola i regulacja energii
9. Obwody superwszechświatów
Obwody wszechświata lokalnego
10. Władcy superwszechświatów
11. Zgromadzenie opiniodawcze
12. Najwyższe trybunały
13. Rządy sektora
14. Cele istnienia siedmiu superwszechświatów

016. Siedem Duchów Nadrzędnych

1. Związek z Bóstwem trójjednym
2. Związek z Nieskończonym Duchem
3. Tożsamość i zróżnicowanie Duchów Nadrzędnych
4. Cechy i funkcje Duchów Nadrzędnych
5. Stosunek do istot stworzonych
6. Kosmiczny umysł
Przyczynowość, obowiązek i czczenie
7. Moralność, cnota i osobowość
8. Urantiańska osobowość
9. Rzeczywistość świadomości ludzkiej

017. Siedem grup Duchów Najwyższych

1. Siedmiu Najwyższych Wykonawców
Synowie utrójcowieni przez stworzonych
2. Majeston — szef odzwierciedlania
3. Duchy Zwierciadlane
4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane
5. Siedem Duchów Orbit
6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych
7. Przyboczne umysły-duchy
8. Funkcje Duchów Najwyższych

018. Najwyższe Osobowości Trójcy

1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości
2. Wieczni Czasu
3. Pradawni Czasu
4. Doskonalący Czasu
5. Niedawni Czasu
6. Jednoczący Czasu
7. Wierni Czasu

019. Partnerzy pochodzących od Trójcy

1. Nauczyciele-Synowie Trójcy
2. Perfektorzy Mądrości
3. Niebiańscy Radcy
4. Uniwersalni Cenzorzy
Niezmienni Synowie Trójcy
5. Natchnione Duchy Trójcy
6. Mieszkańcy Havony
7. Obywatele Raju

020. Rajscy Synowie Boga

1. Zstępujący Synowie Boga
2. Synowie-Arbitrzy
3. Czynności sędziowskie
4. Misje arbitrażowe
5. Obdarzenia dokonywane przez Rajskich Synów Boga
6. Misje obdarzające w charakterze śmiertelnika
7. Nauczyciele-Synowie Trójcy
8. Służba Daynali we wszechświecie lokalnym
9. Planetarna służba Daynali
10. Jednolita służba Rajskich Synów

021. Rajscy Synowie Stwórcy

Pierwszy Michał
1. Pochodzenie i natura Synów Stwórcy
2. Stwórcy wszechświatów lokalnych
3. Władza we wszechświecie lokalnym
4. Obdarzenia dokonywane przez Michałów
5. Stosunek Synów-Mistrzów do wszechświata
6. Przeznaczenie Mistrzów Michałów

022. Utrójcowieni Synowie Boga

1. Synowie objęci Trójcą
Utrójcowieni Synowie Dostąpienia
Utrójcowieni Synowie Wyboru
Utrójcowieni Synowie Perfekcji
2. Możni Posłańcy
3. Posiadający Wysokie Uprawnienia
4. Nieposiadający Imienia i Numeru
5. Utrójcowieni Kuratorzy
6. Utrójcowieni Ambasadorzy
7. Procedura utrójcowienia
Synowie utrójcowieni przez wznoszących się
Synowie utrójcowieni przez istoty Raju-Havony
Utrójcowieni synowie przeznaczenia
8. Synowie utrójcowieni przez stworzonych
9. Niebiańscy Opiekunowie
10. Asystenci Wysokiego Syna

023. Samotni Posłańcy

1. Natura i pochodzenie Samotnych Posłańców
2. Zadania Samotnych Posłańców
3. Służba Samotnych Posłańców w czasie i przestrzeni
Seraficzne oraz inne kosmiczne prędkości
4. Służba specjalna Samotnych Posłańców
Utrójcowieni synowie przeznaczenia

024. Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha

1. Nadzorcy Obwodów Wszechświata
2. Kierownicy Spisu
3. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha
4. Inspektorzy Pomocniczy
5. Przydzieleni Strażnicy
6. Przewodnicy Absolwentów
Grandfanda, pierwszy wznoszący się
7. Pochodzenie Przewodników Absolwentów

025. Zastępy Posłańców Przestrzeni

1. Servitale Havony
2. Wszechświatowi Rozjemcy
3. Szeroki zakres służby rozjemców
4. Doradcy Proceduralni
5. Opiekunowie Zapisów w Raju
6. Niebiańscy Kronikarze
7. Morontiańscy Towarzysze
8. Rajscy Towarzysze

026. Duchy usługujące wszechświata centralnego

1. Duchy usługujące
Duchy usługujące wszechświata centralnego
Duchy usługujące superwszechświatów
Duchy usługujące wszechświatów lokalnych
2. Możni supernafini
3. Supernafini klasy trzeciej
(1) Nadzorcy zestrojenia
(2) Główni rejestratorzy
(3) Transmitujący
(4) Posłańcy
(5) Koordynatorzy informacji
(6) Osobowości transportujące
(7) Korpus rezerwowy
4. Supernafini klasy drugiej
Przybycie wznoszącego się do Havony
5. Pomocnicy pielgrzymów
6. Przewodnicy do najwyższości
7. Przewodnicy do Trójcy
8. Odkrywający Syna
Niepowodzenie w znajdowaniu Bóstwa
9. Przewodnicy do Ojca
10. Doradcy i konsultanci
Zadania dla tych, którym się nie udało
11. Asystenci w odpoczynku
Synowie utrójcowieni przez stworzonych

027. Służba supernafinów klasy pierwszej

1. Inspiratorzy odpoczynku
Natura odpoczynku
2. Szefowie od przydziału
3. Interpretatorzy etyki
4. Koordynatorzy postępowania
5. Kuratorzy wiedzy
6. Mistrzowie filozofii
7. Przewodnicy czczenia

028. Duchy usługujące superwszechświatów

1. Tertiafini
2. Omniafini
3. Sekonafini
4. Sekonafini klasy pierwszej
(1) Głos Wspólnego Aktywizatora
(2) Głos Siedmiu Duchów Nadrzędnych
(3) Głos Synów Stwórcy
(4) Głos zastępów anielskich
(5) Odbiorcy transmisji
(6) Osobowości transportujące
(7) Korpus rezerwowy
5. Sekonafini klasy drugiej
(1) Głos Mądrości
(2) Dusza Filozofii
(3) Jedność Dusz
(4) Serce Porady
(5) Radość Istnienia
(6) Zadowolenie ze Służby
(7) Rozpoznający Duchy
6. Sekonafini klasy trzeciej
(1) Doniosłość Pochodzenia
(2) Pamięć Miłosierdzia
(3) Znaczenie Czasu
(4) Powaga Zaufania
(5) Świętość Służby
(6) i (7) Tajemnica Wielkości i Dusza Dobroci
7. Służba sekonafinów

029. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata

1. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy
2. Najwyższe Centra Mocy
(1) Nadzorcy Najwyższych Centrów
(2) Centra Havony
(3) Centra superwszechświatowe
(4) Centra wszechświata lokalnego
(5) Centra konstelacji
(6) Centra systemu
(7) Centra niesklasyfikowane
3. Zakres działania Centrów Mocy
4. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni
(1) Pomocniczy dyspozytorzy mocy
(2) Kontrolerzy mechaniczni
(3) Przetwarzacze energii
(4) Przekaźnicy energii
(5) Pierwotni gromadzący
(6) Wtórni rozdzielający
(7) Frandalancy
Chronoldecy
5. Nadrzędni Organizatorzy Siły
Pierwotni Wynikowi Nadrzędni Organizatorzy Siły
Pomocniczy Transcendentalni Nadrzędni Organizatorzy Siły

030. Osobowości wielkiego wszechświata

1. Rajska klasyfikacja istot żywych
I. Istoty o trójjednym pochodzeniu
II. Istoty o podwójnym pochodzeniu
III. Istoty o pojedynczym pochodzeniu
IV. Wynikające istoty transcendentalne
V. Rozdrobnione byty Bóstwa
VI. Istoty superosobowe
VII. Klasy nie zaszeregowane i nie objawione
2. Rejestr osobowości Uversy
I. Rajskie Bóstwa
II. Duchy Najwyższe
III. Istoty pochodzące od Trójcy
IV. Synowie Boga
V. Osobowości Nieskończonego Ducha
VI. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata
VII. Korpus Stałego Obywatelstwa
Mieszane grupy osobowości
3. Kolonie kurtuazyjne
(1) Obserwatorzy gwiazd
(2) Twórcy niebiańscy
(3) Organizatorzy powrotu
(4) Wykładowcy szkół przygotowawczych
(5) Różne korpusy rezerwowe
(6) Odwiedzający badacze
(7) Wznoszący się pielgrzymi
4. Wznoszący się śmiertelnicy
(1) Śmiertelnicy planetarni
(2) Śpiący przetrwali
(3) Studenci światów-mieszkań
(4) Zaawansowani w morontii
(5) Podopieczni superwszechświata
(6) Pielgrzymi Havony
(7) Przybywający do Raju

031. Korpus Finalizmu

1. Mieszkańcy Havony
2. Posłańcy Grawitacji
3. Gloryfikowani Śmiertelnicy
4. Przybrani Serafini
5. Gloryfikowani Synowie Materialni
6. Gloryfikowane Istoty Pośrednie
7. Ewangeliści Światłości
8. Transcendentalni
9. Architekci Wszechświata Nadrzędnego.
10. Ostateczna epopeja

CZĘŚĆ II.
Wszechświat lokalny

032. Ewolucja wszechświatów lokalnych

1. Materialne wyłanianie się wszechświatów
2. Organizowanie wszechświata
3. Idea ewolucji
4. Stosunek Boga do wszechświata lokalnego
5. Wieczny i Boski cel

033. Administracja wszechświata lokalnego

1. Michał z Nebadonu
2. Władca Nebadonu
3. Syn i Duch wszechświata
4. Gabriel — główny administrator
5. Ambasadorzy Trójcy
6. Administracja ogólna
Czas wszechświata lokalnego
7. Sądy Nebadonu
8. Funkcje prawodawcze i wykonawcze

034. Matka Duch wszechświata lokalnego

1. Uosobienie Stwórczego Ducha
2. Natura Boskiej Opiekunki
3. Syn i Duch w czasie i przestrzeni
4. Obwody wszechświata lokalnego
5. Służba Ducha
6. Duch w człowieku
Podwójna natura człowieka
7. Duch a ciało
„To jest droga”

035. Synowie Boży wszechświata lokalnego

1. Ojciec Melchizedek
2. Synowie Melchizedecy
3. Światy Melchizedeków
4. Działalność specjalna Melchizedeków
Wcielenia Melchizedeków
5. Synowie Vorondadecy
6. Ojcowie Konstelacji
7. Światy Vorondadeków
8. Synowie Lanonandecy
Lanonandecy klasy pierwszej
Lanonandecy klasy drugiej
Lanonandecy klasy trzeciej
9. Władcy Lanonandecy
10. Światy Lanonandeków

036. Nosiciele Życia

1. Pochodzenie i natura Nosicieli Życia
2. Światy Nosicieli Życia
3. Transplantacja życia
4. Melchizedecy-Nosiciele Życia
Midsonici
Salvingtońskie światy finalistów
5. Siedem przybocznych umysłów-duchów
(1) Duch intuicji
(2) Duch zrozumienia
(3) Duch odwagi
(4) Duch wiedzy
(5) Duch rady
(6) Duch czczenia
(7) Duch mądrości
6. Siły żywe

037. Osobowości wszechświata lokalnego

1. Wszechświatowi Pomocnicy
2. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne
Stworzone Gwiazdy Wieczorne
Wzniosłe Gwiazdy Wieczorne
Światy Gwiazd Wieczornych
3. Archaniołowie
Światy Archaniołów
4. Asystenci Najwyższych Ojców
5. Wysocy Komisarze
Komisarze do spraw rasy
Nebadoński Korpus Doskonałości
Światy zespolonych z Duchem śmiertelników
6. Niebiańscy Nadzorcy
System edukacyjny Nebadonu
7. Nauczyciele Światów-Mieszkań
8. Przydziały wyższych klas duchowych
Samotni Posłańcy
Nadzorca Obwodów Wszechświata — Andovontia
Kierownik Spisu — Salsatia
Inspektor Pomocniczy
Przydzieleni Strażnicy
Wszechświatowi Rozjemcy
Doradcy Proceduralni
Niebiańscy Kronikarze
Morontiańscy Towarzysze
9. Stali obywatele wszechświata lokalnego
(1) Susaci
(2) Univitaci
(3) Synowie Materialni
(4) Istoty pośrednie
Abandonterzy
10. Inne grupy istot wszechświata lokalnego
Spirongi
Spornagie
Kolonie kurtuazyjne

038. Duchy usługujące wszechświata lokalnego

1. Pochodzenie serafinów
2. Natura aniołów
3. Aniołowie nie objawieni
4. Światy seraficzne
5. Szkolenie serafinów
6. Organizacja seraficzna
7. Cherubini i sanobini
8. Rozwój cherubinów i sanobinów
(1) Kandydaci do wznoszenia się
(2) Cherubini stadium pośredniego
(3) Cherubini morontialni
9. Istoty pośrednie
(1) Pośredni pierwotni
(2) Pośredni wtórni

039. Zastępy seraficzne

1. Najwyżsi serafini
(1) Opiekunowie Synów Duchów
Asystenci obdarzenia
(2) Radcy sądowi
(3) Wszechświatowi konsultanci
(4) Doradcy nauczania
(5) Kierownicy przydziału
(6) Rejestratorzy
(7) Opiekunowie bez przydziału
2. Zwierzchni serafini
(1) Korpus informacyjny
(2) Głos miłosierdzia
(3) Koordynatorzy duchowi
(4) Asystenci nauczycieli
(5) Transportowcy
Metody transportu seraficznego
(6) Rejestratorzy
Transmitujący
(7) Rezerwy
3. Serafini nadzorcy
(1) Asystenci nadzorujący
(2) Progności prawa
(3) Organizatorzy społeczności
(4) Inicjatorzy etyki
(5) Transportowcy
(6) Rejestratorzy
(7) Rezerwy
4. Serafini administratorzy
(1) Asystenci administracyjni
(2) Doradcy sprawiedliwości
(3) Interpretatorzy obywatelstwa kosmicznego
(4) Stymulatorzy moralności
(5) Transportowcy
(6) Rejestratorzy
(7) Rezerwy
5. Pomocnicy planetarni
(1) Głosy Ogrodu
(2) Duchy braterstwa
(3) Dusze pokoju
(4) Duchy ufności
(5) Transportowcy
Odlot transportu seraficznego
(6) Rejestratorzy
(7) Rezerwy
6. Opiekunowie przejścia
7. Serafini przyszłości
8. Przeznaczenie serafinów
9. Korpus Seraficznej Kompletności

040. Wznoszący się Synowie Boga

1. Serafini ewolucyjni
2. Wznoszący się Synowie Materialni
3. Transponowani pośredni
4. Uosobieni Dostrajacze
5. Śmiertelnicy czasu i przestrzeni
Śmiertelnicy przejściowego albo empirycznego pobytu Dostrajacza
Śmiertelnicy nie zespalający się z Dostrajaczem
Śmiertelnicy z potencjałem zespolenia z Dostrajaczem
Grupy nie numerowane
6. Wierni Synowie Boga
7. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy
8. Zespoleni z Synem śmiertelnicy
9. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy
Metody przywracania pamięci
10. Przeznaczenia istot wznoszących się

041. Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego

1. Centra mocy Nebadonu
2. Kontrolerzy fizyczni Satanii
3. Nasi gwiezdni towarzysze
4. Gęstość Słońca
5. Promieniowanie słoneczne
6. Wapń — kosmiczny wędrowiec
7. Źródła energii słonecznej
8. Reakcje energii słonecznej
9. Stabilność Słońca
10. Pochodzenie światów zamieszkałych

042. Energia — umysł i materia

1. Rajskie siły i energie
2. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (energie fizyczne)
(1) Potencja przestrzeni
(2) Siła podstawowa
(3) Energie powstające
a. Energia siłowa
b. Energia grawitacyjna
(4) Wszechświatowa moc
(5) Energia Havony
(6) Energia transcendentalna
(7) Monota
3. Klasyfikacja materii
4. Przeobrażenia energii i materii
5. Przejawy energii falowej
6. Ultimatony, elektrony i atomy
7. Materia atomowa
8. Kohezja atomowa
9. Filozofia przyrody
10. Wszechświatowe systemy energii nieduchowej (systemy umysłu materialnego)
(1) Umysły przed przybocznym duchem
(2) Umysły przybocznego ducha
(3) Rozwijające się umysły morontialne
Umysł kosmiczny
11. Mechanizmy wszechświatowe
12. Forma i kształt — dominacja umysłu

043. Konstelacje

1. Zarząd konstelacji
2. Rządy konstelacji
3. Najwyżsi Ojcowie z Norlatiadeku
4. Góra obrad — Wierny Czasu
5. Ojcowie z Edentii po buncie Lucyfera
6. Boże ogrody
7. Univitaci
8. Światy szkoleniowe Edentii
9. Obywatelstwo Edentii

044. Niebiańscy twórcy

1. Niebiańscy muzycy
2. Niebiańscy odtwórcy
3. Niebiańscy budowniczowie
4. Rejestratorzy myśli
5. Operatorzy energii
6. Projektanci i dekoratorzy
7. Harmonizatorzy
8. Dążenia śmiertelników i sukcesy morontialne

045. Administracja systemu lokalnego

1. Światy kultury przejściowej
(1) Świat finalistów
(2) Świat morontialny
(3) Świat aniołów
(4) Świat superaniołów
(5) Świat Synów
(6) Świat Ducha
(7) Świat Ojca
2. Władca systemu
3. Rząd systemu
4. Dwudziestu czterech radców
5. Synowie Materialni
6. Adamiczne szkolenie wznoszących się istot
Doświadczenie rodzicielskie
Ochronka próbna Satanii
7. Szkoły Melchizedeków

046. Zarząd systemu lokalnego

1. Fizyczne aspekty Jerusem
2. Cechy fizyczne Jerusem
3. Transmisje Jerusem
4. Obszary mieszkalne i administracyjne
5. Okręgi Jerusem
(1) Okręgi Synów Boga
(2) Okręgi aniołów
(3) Okręgi Wszechświatowych Pomocników
(4) Okręgi Nadrzędnych Kontrolerów Fizycznych
(5) Okręgi wznoszących się śmiertelników
(6) Okręgi kolonii kurtuazyjnych
(7) Okręgi finalistów
6. Kwadraty wykonawczo-administracyjne
7. Prostokąty — spornagie
8. Trójkąty Jerusem

047. Siedem światów-mieszkań

1. Świat finalistów
Wymagane doświadczenie rodzicielskie
2. Ochronka próbna
3. Pierwszy świat-mieszkanie
Morontiańscy Towarzysze
4. Drugi świat-mieszkanie
5. Trzeci świat-mieszkanie
6. Czwarty świat-mieszkanie
7. Piąty świat-mieszkanie
8. Szósty świat-mieszkanie
Zespolenie z Dostrajaczem
9. Siódmy świat-mieszkanie
10. Obywatelstwo Jerusem

048. Życie morontialne

1. Materiały morontialne
2. Nadzorcy Mocy Morontialnej
(1) Regulatorzy obwodów
(2) Koordynatorzy systemu
(3) Opiekunowie planetarni
(4) Łączni kontrolerzy
(5) Stabilizatorzy łączności
6) Selektywni segregatorzy
(7) Archiwiści pomocniczy
3. Morontiańscy Towarzysze
(1) Opiekunowie pielgrzymów
(2) Przyjmujący pielgrzymów i wolni towarzysze
(3) Gospodarze niebiańskich gości
(4) Koordynatorzy i kierownicy związków wzajemnych
(5) Interpretatorzy i tłumacze
(6) Organizatorzy wycieczek i powrotu
(7) Opiekunowie terenu i budynków
4. Organizatorzy Powrotu
Niebiański humor
Ziemski humor
5. Nauczyciele Światów-Mieszkań
6. Serafini świata morontialnego — opiekunowie przejścia
(1) Seraficzni ewangeliści
Pochodzenie psalmu dwudziestego trzeciego
(2) Interpretatorzy rasowi
(3) Planiści umysłu
(4) Doradcy morontialni
Stereoskopowy efekt moty
(5) Technicy
(6) Rejestratorzy-nauczyciele
Prawda i fakt
(7) Posługujące rezerwy
Sukces, niepowodzenie i ego
7. Mota morontialna
8. Zaawansowani w morontii

049. Światy zamieszkałe

1. Życie planetarne
2. Planetarne typy fizyczne
(1) Typy atmosferyczne
(2) Typy środowiskowe
(3) Typy grawitacyjne
(4) Typy temperaturowe
(5) Typy elektryczne
(6) Typy energetyczne
(7) Typy nienazwane
3. Światy zamieszkałe przez istoty nie oddychające
4. Ewolucyjne istoty obdarzone wolą
5. Planetarne grupy śmiertelników
(1) Dostosowanie do środowiska planetarnego
Grupy eksperymentalne kontrolowane przez Tabamantię
(2) Rodzaje mózgu
(3) Wrażliwość duchowa
(4) Planetarne epoki śmiertelników
(5) Pokrewieństwo istot stworzonych
(6) Zespolenie z Dostrajaczem
(7) Metody opuszczania planety
6. Opuszczanie Ziemi
(1) Śmiertelnicy przetrwania grupowego albo według systemu sprawiedliwości
(2) Śmiertelnicy indywidualnych porządków wznoszenia się
(3) Śmiertelnicy próbno-zależnej klasy wznoszenia się
(4) Śmiertelnicy drugorzędnych zmodyfikowanych klas wznoszenia się
(5) Śmiertelnicy pierwszorzędnych zmodyfikowanych klas wznoszenia się

050. Książęta Planetarni

1. Misja Książąt
2. Administracja planetarna
3. Cielesny personel Księcia
4. Zarząd planetarny i szkoły
5. Rozwijająca się cywilizacja
6. Kultura planetarna
7. Zalety odosobnienia
Agontonterzy
Agondonter Tabamantia

051. Adamowie Planetarni

1. Pochodzenie i natura Materialnych Synów Boga
2. Przemieszczanie się Planetarnych Adamów
3. Misje adamiczne
4. Sześć ras ewolucyjnych
5. Mieszanie ras — obdarzenie krwią adamiczną
6. Rządy edeniczne
7. Zjednoczona administracja

052. Planetarne epoki śmiertelników

1. Człowiek prymitywny.
2. Człowiek po Księciu Planetarnym
3. Człowiek poadamiczny
4. Człowiek po Synu-Arbitrze
5. Człowiek po Synu obdarzającym
6. Epoka po obdarzeniu na Urantii
7. Człowiek po Nauczycielu-Synu

053. Bunt Lucyfera

1. Przywódcy buntu
2. Przyczyny buntu
3. Manifest Lucyfera
4. Wybuch buntu
5. Natura konfliktu
6. Lojalny przywódca seraficzny
7. Historia buntu
8. Syn Człowieczy na Urantii
9. Obecny status buntu

054. Problemy wynikające z buntu Lucyfera

1. Prawdziwa i fałszywa wolność
2. Kradzież wolności
3. Opóźnienie sprawiedliwości
4. Miłosierne opóźnienie
5. Mądrość opóźnienia
Dwanaście przyczyn
6. Tryumf miłości

055. Sfery światłości i życia

1. Świątynia morontialna
2. Śmierć a transponowanie
3. Złoty wiek
4. Przemiany administracyjne
Siedem stadiów planety
Zwolnienie pośrednich
Ustąpienie Adamów
5. Punkt kulminacyjny rozwoju materialnego
6. Indywidualny śmiertelnik
7. Stadium pierwsze albo planetarne
8. Stadium drugie albo systemu
9. Stadium trzecie albo konstelacji
10. Stadium czwarte albo wszechświata lokalnego
11. Stadium mniejszego i większego sektora
12. Stadium siódme albo superwszechświata
Nieuwarunkowani Nadzorcy Najwyższego

056. Jedność wszechświatowa

1. Koordynacja fizyczna
2. Jedność intelektualna
3. Zjednoczenie duchowe
4. Zjednoczenie osobowości
5. Jedność Bóstwa
6. Zjednoczenie Bóstwa ewolucyjnego
7. Wszechświatowe następstwa ewolucji
8. Najwyższy unifikator
9. Wszechświatowa jedność absolutna
10. Prawda, piękno i dobroć

CZĘŚĆ III.
Historia Urantii

057. Pochodzenie Urantii

1. Mgławica Andronover
2. Pierwsze stadium mgławicowe
3. Drugie stadium mgławicowe
4. Trzecie i czwarte stadium
Pochodzenie Słońca
5. Pochodzenie Monmatii — Układu Słonecznego Urantii
Ruch wsteczny
6. Stadium Układu Słonecznego
Era formowania się planet
Opór pływowy
Eksplozje pływowo-grawitacyjne
7. Era meteorytów
Epoka wulkaniczna
Prymitywna atmosfera planetarna
8. Stabilizacja skorupy
Epoka trzęsień ziemi
Ocean światowy i pierwszy kontynent

058. Ustanowienie życia na Urantii

1. Warunki niezbędne dla zaistnienia życia materialnego
2. Atmosfera Urantii
3. Środowisko kosmiczne
4. Era początków życia
5. Dryf kontynentalny
6. Okres przejściowy
7. Księga historii geologicznej

059. Era życia morskiego na Urantii

1. Wczesne życie morskie w płytkich morzach
Epoka trylobitów
2. Pierwszy okres zalewu kontynentów
Epoka zwierząt bezkręgowych
3. Drugie stadium wielkiego potopu
Okres koralowy
Epoka ramienionogów
4. Stadium wielkiego wynurzenia lądu
Okres życia roślinnego na lądzie
Epoka ryb
5. Stadium przemieszczania się skorupy ziemskiej
Las paprotny okresu karbońskiego
Epoka żab
6. Stadium zmian klimatycznych
Okres roślin nasiennych
Epoka perturbacji biologicznych

060. Urantia we wczesnej erze życia lądowego

1. Wczesna epoka gadów
2. Późniejsza epoka gadów
3. Stadium kredowe
Okres roślin kwiatowych
Epoka ptaków
4. Koniec okresu kredowego

061. Era ssaków na Urantii

1. Nowe stadium lądu kontynentalnego
Epoka wczesnych ssaków
2. Ostatnie stadium zatopienia
Epoka zaawansowanych ssaków
3. Stadium współczesnych gór
Epoka słonia i konia
4. Nowe stadium wyniesienia kontynentalnego
Ostatnia wielka migracja ssaków
5. Pierwsza epoka lodowcowa
6. Człowiek prymitywny w epoce lodowcowej
7. Dalszy ciąg epoki lodowcowej

062. Zaranie gatunku człowieka pierwotnego

1. Wczesne gatunki lemurów
2. Ssaki wczesne
3. Ssaki pośrednie
Początki plemion małpich
4. Naczelne
5. Pierwsze istoty ludzkie
6. Ewolucja umysłu ludzkiego
7. Uznanie świata za zamieszkały

063. Pierwsza rodzina ludzka

1. Andon i Fonta
2. Ucieczka bliźniaków
3. Rodzina Andona
4. Klany Andonowe
5. Rozproszenie Andonitów
6. Onagar — pierwszy nauczyciel prawdy
7. Przetrwanie Andona i Fonty

064. Ewolucyjne rasy kolorowe

1. Andoniczni autochtoni
2. Ludy foxhalskie
3. Plemiona badonańskie
4. Rasy neandertalskie
5. Początek ras kolorowych
6. Sześć sangikowych ras Urantii
(1) Człowiek czerwony
(2) Człowiek pomarańczowy
(3) Człowiek żółty
(4) Człowiek zielony
(5) Człowiek niebieski
(6) Rasa indygo
Przyczyny istnienia sześciu ras
7. Rozproszenie ras kolorowych

065. Kontrola ewolucji

1. Funkcje Nosicieli Życia
(1) Fizyczny poziom elektrochemiczny
(2) Zwyczajne, pośrednie stadium niby-morontialnego bytu
(3) Zaawansowany poziom, częściowo duchowy
2. Panorama ewolucyjna
3. Wspomaganie ewolucji
4. Urantiańska epopeja
5. Zmienne koleje życia ewolucyjnego
6. Ewolucyjne technologie życia
7. Ewolucyjne poziomy umysłu
Umysł mechaniczny, nie uczący się
Umysł niemechaniczny-doświadczający
8. Ewolucja w czasie i przestrzeni

066. Planetarny Książę Urantii

1. Książę Caligastia
2. Personel Księcia
3. Dalamatia — miasto Księcia
4. Wczesne dni setki
5. Organizacja setki
(1) Rada do spraw wyżywienia i dóbr materialnych
(2) Komisja do spraw oswajania i używania zwierząt
(3) Doradcy do spraw walki ze zwierzętami drapieżnymi
(4) Wydział szerzenia i zachowania wiedzy
(5) Komisja do spraw wytwórczości i handlu
(6) Kolegium religii objawionej
(7) Opiekunowie zdrowia i życia
(8) Planetarna rada do spraw sztuki i nauki
(9) Zarząd do spraw zaawansowanych stosunków plemiennych
(10) Sąd najwyższy koordynacji plemiennej i współpracy rasowej
6. Rządy Księcia
7. Życie w Dalamatii
8. Nieszczęścia spowodowane przez Caligastię

067. Bunt planetarny

1. Zdrada Caligastii
2. Wybuch buntu
3. Siedem krytycznych lat
4. Setka Caligastii po buncie
5. Bezpośrednie skutki buntu
6. Niezłomny Van
7. Późniejsze następstwa grzechu
8. Ludzki bohater buntu

068. Zaranie cywilizacji

1. Uspołecznienie obronne
2. Czynniki postępu społecznego
3. Uspołeczniający wpływ strachu przed duchami
4. Ewolucja obyczajów
5. Metody uprawy ziemi — sztuka zdobywania środków do życia
(1) Stadium zbieractwa
(2) Stadium myślistwa
(3) Stadium pasterskie
(4) Stadium rolnicze
6. Ewolucja kultury
Proporcja obszaru ziemi do ilości ludzi

069. Prymitywne instytucje ludzkie

1. Podstawowe instytucje ludzkie
(1) Instytucje samozachowawczości
(2) Instytucje zachowania gatunku
(3) Instytucje samozadowolenia
2. Początki wytwórczości
3. Podział pracy
4. Początki handlu
5. Początki kapitału
6. Znaczenie ognia dla cywilizacji
7. Zastosowanie zwierząt
8. Niewolnictwo jako czynnik cywilizacyjny
9. Własność prywatna

070. Ewolucja rządu u ludzi

1. Geneza wojny
2. Społeczne wartości wojny
Współczesny industrializm - przeciwieństwo militaryzmu
3. Wczesne związki międzyludzkie
4. Klany i plemiona
5. Początki rządu
6. Rząd monarszy
7. Prymitywne kluby i tajne stowarzyszenia
8. Klasy społeczne
9. Prawa człowieka
10. Ewolucja systemu sprawiedliwości
11. Prawa i sądy
12. Podział władzy państwowej

071. Kształtowanie się państwa

1. Zalążek państwa
2. Ewolucja rządu przedstawicielskiego
3. Ideały państwowości
4. Rozwijająca się cywilizacja
5. Ewolucja współzawodnictwa
6. Motyw zysku
7. Edukacja
8. Charakter państwowości

072. Rząd na pobliskiej planecie

1. Naród kontynentalny
2. Organizacja polityczna
3. Życie rodzinne
4. System edukacyjny
5. Organizacja industrialna
6. Zabezpieczenie na starość
7. Opodatkowanie
8. Wyższe szkoły specjalistyczne
9. Plan powszechnego głosowania
10. Walka z przestępczością
11. Gotowość bojowa
12. Pozostałe narody

073. Ogród Eden

Inspekcja Tabamantii
1. Nodyci i Amadonici
2. Planowanie Ogrodu
3. Lokalizacja Ogrodu
4. Założenie Ogrodu
5. Zabudowania ogrodowe
6. Drzewo życia
7. Losy Edenu

074. Adam i Ewa

1. Adam i Ewa na Jerusem
2. Przybycie Adama i Ewy
3. Adam i Ewa zaznajamiają się z planetą
4. Pierwsze problemy
5. Rządy Adama
6. Życie rodzinne Adama i Ewy
7. Życie w Ogrodzie
8. Legenda o stworzeniu świata

075. Odstępstwo Adama i Ewy

1. Problem Urantii
2. Intryga Caligastii
3. Kuszenie Ewy
4. Zrozumienie odstępstwa
5. Konsekwencje odstępstwa
6. Adam i Ewa opuszczają Ogród
7. Degradacja Adama i Ewy
8. Tak zwany upadek człowieka

076. Drugi ogród

1. Edeńczycy wkraczają do Mezopotamii
2. Kain i Abel
3. Życie w Mezopotamii
Kapłaństwo setyckie
4. Rasa fioletowa
5. Śmierć Adama i Ewy
Wiadomość od Michała
6. Przetrwanie Adama i Ewy

077. Istoty pośrednie

1. Pośredni pierwotni
2. Rasa Nodytów
3. Wieża Babel
4. Nodyckie centra cywilizacji
5. Adamson i Ratta
6. Pośredni wtórni
7. Zbuntowani pośredni
8. Zjednoczeni pośredni
9. Stali obywatele Urantii

078. Rasa fioletowa po dniach Adama

1. Rozmieszczenie kulturowe i rasowe
2. Adamici w drugim ogrodzie
3. Wczesne rozprzestrzenianie się Adamitów
4. Andici
5. Migracje Anditów
6. Ostatnie rozproszenie Anditów
7. Powodzie w Mezopotamii
Historia Noego
8. Sumerowie — ostatni z Anditów

079. Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie

1. Andici z Turkiestanu
2. Podbój Indii przez Anditów
3. Indie drawidyjskie
4. Aryjski najazd na Indie
5. Człowiek czerwony i żółty
6. Zaranie cywilizacji chińskiej
7. Andici wkraczają do Chin
8. Późniejsza cywilizacja chińska

080. Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie

1. Adamici wkraczają do Europy
2. Zmiany klimatyczne i geologiczne
Zatopienie basenu śródziemnomorskiego
3. Kromanioński człowiek niebieski
4. Najazd Anditów na Europę
5. Podbój Europy północnej przez Anditów
6. Andici w dolinie Nilu
7. Andici z wysp Morza Śródziemnego
8. Andonici naddunajscy
9. Trzy rasy białe

081. Kształtowanie się cywilizacji współczesnej

1. Kolebka cywilizacji
2. Elementy rozwoju cywilizacji
(1) Opanowanie ognia
(2) Oswojenie zwierząt
(3) Zniewolenie jeńców
(4) Własność prywatna
3. Miasta, wytwórczość i handel
4. Rasy mieszane
(1) Europeidzi
(2) Mongoloidzi
(3) Negroidzi
5. Społeczeństwo kulturowe
Siła i prawo
6. Zachowanie cywilizacji
(1) Warunki naturalne
(2) Nagromadzone dobra
(3) Wiedza naukowa
(4) Zasoby ludzkie
(5) Wydajność zasobów materialnych
(6) Efektywność języka
(7) Efektywność urządzeń mechanicznych
(8) Charakter krzewicieli oświaty
(9) Ideały ludzkie
(10) Koordynacja specjalistów
(11) Metody znajdowania posady
(12) Gotowość do współpracy
(13) Efektywne i mądre przywództwo
(14) Przemiany społeczne
(15) Zapobieganie załamaniu się w stadium przejściowym

082. Ewolucja małżeństwa

1. Instynkt kojarzenia się
2. Tabu ograniczające
3. Wczesne obyczaje małżeńskie
4. Małżeństwo wobec obyczajów własności
5. Endogamia i egzogamia
6. Rasy mieszane

083. Instytucja małżeństwa

1. Małżeństwo jako instytucja społeczna
2. Zaloty i zaręczyny
3. Kupno a wiano
4. Ceremonia ślubna
5. Małżeństwa wieloosobowe
6. Prawdziwa monogamia — para małżeńska
7. Rozwiązanie węzła małżeńskiego
8. Idealizacja małżeństwa

084. Małżeństwo a życie rodzinne

1. Prymitywny związek pary
2. Wczesny matriarchat
3. Rodzina w epoce patriarchatu
4. Status kobiety w społeczeństwie pierwotnym
5. Kobieta na tle kształtujących się obyczajów
6. Partnerstwo mężczyzny i kobiety
7. Ideały życia rodzinnego
8. Niebezpieczeństwa samozadowolenia

085. Początki czczenia

1. Czczenie kamieni i wzgórz
2. Czczenie roślin i drzew
3. Czczenie zwierząt
4. Czczenie żywiołów
5. Czczenie ciał niebieskich
6. Czczenie człowieka
7. Przyboczni czci i mądrości

086. Wczesne stadium ewolucji religii

1. Przypadek: szczęście i nieszczęście
2. Personifikacja przypadku
3. Niewytłumaczalna śmierć
4. Idea życia po śmierci
5. Idea ducha-duszy
6. Środowisko widm-duchów
7. Funkcja prymitywnej religii

087. Kult duchów

1. Strach przed duchami
2. Przebłaganie duchów
3. Czczenie przodków
4. Dobre i złe duchy-widma
5. Zaawansowany kult duchów
6. Przymuszanie i egzorcyzm
7. Natura kultów

088. Fetysze, amulety i magia

1. Wiara w fetysze
2. Ewolucja fetysza
Wizerunki i idole
„Święte księgi”
3. Totemizm
4. Magia
5. Magiczne amulety
6. Praktykowanie magii

089. Grzech, ofiara i pokuta

1. Tabu
2. Koncepcja grzechu
3. Asceza i upokorzenie
Kult wstrzemięźliwości
4. Początki ofiarowania
5. Ofiary i kanibalizm
6. Ewolucja ofiar ludzkich
7. Modyfikacje ofiar ludzkich
Nierząd świątynny
8. Odkupienie i przymierza
9. Ofiarowania i sakramenty
10. Przebaczenie grzechu

090. Szamanizm — uzdrawiacze i kapłani

1. Pierwsi szamani — uzdrawiacze
2. Praktyki szamańskie
3. Teoria choroby i śmierci w szamanizmie
4. Medycyna według szamanów
5. Kapłani i rytuały

091. Ewolucja modlitwy

1. Prymitywna modlitwa
2. Rozwijająca się modlitwa
Modlitwa kontra magia
3. Modlitwa i alter ego
4. Modlitwa etyczna
5. Społeczne reperkusje modlitwy
6. Domena modlitwy
7. Mistycyzm, ekstaza i natchnienie
8. Modlitwa jako doświadczenie osobiste
9. Warunki skutecznej modlitwy

092. Późniejsza ewolucja religii

1. Ewolucyjna natura religii
2. Religia a obyczaje
3. Natura religii ewolucyjnej
4. Dar objawienia
(1) Nauki Dalamatii
(2) Nauki Edenu
(3) Melchizedek z Salemu
(4) Jezus z Nazaretu
(5) Przekazy Urantii
5. Wielcy przywódcy religijni
6. Religie złożone
Jedenaście żywych religii
7. Dalsza ewolucja religii

093. Machiventa Melchizedek

1. Wcielenie Machiventy
2. Mędrzec z Salemu
3. Nauki Melchizedeka
4. Religia salemska
Doktryna
Siedem przykazań
5. Wybór Abrahama
6. Przymierze Melchizedeka z Abrahamem
7. Misjonarze Melchizedeka
8. Odejście Melchizedeka
9. Po odejściu Melchizedeka
10. Obecny status Machiventy Melchizedeka

094. Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie

1. Nauki salemskie w Indiach wedyjskich
Rygweda
2. Braminizm
Doktryna reinkarnacji
3. Filozofia bramińska
4. Religia hinduska
5. Walka o prawdę w Chinach
6. Lao-tsy i Konfucjusz
7. Gautama Siddhartha
8. Wiara buddyjska
Ewangelia Gautamy
Przykazania moralne
9. Szerzenie się buddyzmu
10. Religia w Tybecie
11. Filozofia buddyjska
12. Buddyjska koncepcja Boga

095. Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie

1. Religia salemska w Mezopotamii
2. Wczesna religia egipska
3. Ewolucja koncepcji moralnych
4. Nauki Amenemopa
5. Znakomity Echnaton
6. Doktryny salemskie w Iranie
7. Nauki salemskie w Arabii

096. Jahwe — Bóg Hebrajczyków

1. Koncepcje Bóstwa u Semitów
2. Ludy semickie
3. Niezrównany Mojżesz
4. Obwieszczenie Jahwe
5. Nauki Mojżesza
Opatrzność materialna
6. Koncepcja Boga po śmierci Mojżesza
7. Psalmy i Księga Hioba

097. Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków

1. Samuel — pierwszy z proroków hebrajskich
2. Eliasz i Elizeusz
3. Jahwe i Baal
4. Amos i Ozeasz
5. Pierwszy Izajasz
Micheasz i Abdiasz
6. Nieustraszony Jeremiasz
7. Drugi Izajasz
8. Historia święta i świecka
9. Historia hebrajska
Efraim i Juda
Saul i Dawid
Salomon i podatki
Izrael i Juda
Zniszczenie Królestwa Izraela
Koniec Królestwa Judy
Niewola babilońska
10. Religia hebrajska

098. Nauki Melchizedeka na Zachodzie

1. Religia salemska u Greków
2. Grecka myśl filozoficzna
3. Nauki Melchizedeka w Rzymie
4. Kulty misteryjne
Frygijski kult Kybele i jej syna Attisa
Egipski kult Ozyrysa i jego matki Izis
Irański kult Mitry
5. Kult Mitry
6. Mitraizm a chrześcijaństwo
7. Religia chrześcijańska

099. Społeczne problemy religii

1. Religia a przebudowa społeczna
2. Słabość religii instytucjonalnej
3. Religia a człowiek religijny
4. Trudności okresu przejściowego
5. Społeczne aspekty religii
6. Religia instytucjonalna
7. Zasługi religii

100. Religia w doświadczeniu ludzkim

1. Rozwój religijny
2. Rozwój duchowy
3. Koncepcje najwyższych wartości
4. Problemy rozwoju
5. Nawrócenie i mistycyzm
6. Cechy charakterystyczne życia religijnego
7. Kulminacja życia religijnego

101. Prawdziwa natura religii

1. Prawdziwa religia
2. Rzeczywistość religii
3. Cechy charakterystyczne religii
Dwanaście przykładów wiary duchowej
4. Ograniczenia objawienia
5. Religia poszerzona przez objawienie
6. Progresywne doświadczenie religijne
Siedem aspektów zbawienia
7. Osobista filozofia religii
8. Wiara a wierzenie
9. Religia a moralność
10. Religia jako wyzwoliciel człowieka

102. Podstawy wiary religijnej

1. Pewność jaką daje wiara
2. Religia a rzeczywistość
3. Wiedza, mądrość i wnikliwość
4. Fakt doświadczenia
5. Najwyższość celowego potencjału
6. Pewność wiary religijnej
7. Pewność tego, co Boskie
8. Dowody religii

103. Rzeczywistość doświadczenia religijnego

1. Filozofia religii
2. Religia a jednostka
3. Religia a gatunek ludzki
4. Komunia duchowa
5. Pochodzenie ideałów
6. Koordynacja filozoficzna
7. Nauka a religia
8. Filozofia a religia
9. Istota religii

104. Rozwój koncepcji Trójcy

1. Urantiańskie koncepcje Trójcy
2. Jedność Trójcy a wielorakość Bóstwa
3. Trójce i trójjedności
4. Siedem trójjedności
5. Triodyty

105. Bóstwo a rzeczywistość

1. Filozoficzna koncepcja JESTEM
2. JESTEM jako trójjeden i jako siedmioraki
3. Siedem Absolutów Nieskończoności
4. Jedność, dualizm i trójjedność
5. Pojawienie się rzeczywistości skończonej
6. Reperkusje rzeczywistości skończonej
7. Wynikanie istot transcendentalnych

106. Wszechświatowe poziomy rzeczywistości

1. Pierwszy związek funkcjonalności skończonych
Bóg Siedmioraki
2. Druga najwyższa integracja skończonego
Istota Najwyższa
3. Transcendentalny trzeci związek rzeczywistości
Trójca Ostateczna
4. Ostateczna czwarta integracja
Bóstwo Ostateczne
5. Związek współabsolutny albo piątego stadium
Trójca Absolutna
6. Absolutne albo szóste stadium integracji
Kosmos nieskończony
7. Finalizm przeznaczenia
8. Trójca Trójc
(1) Poziom trzech Trójc
(2) Poziom Bóstwa empirycznego
(3) Poziom JESTEM
9. Egzystencjalne, nieskończone zjednoczenie

107. Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli

1. Pochodzenie Dostrajaczy Myśli
2. Klasyfikacja Dostrajaczy
3. Divinington — ojczyzna Dostrajaczy
4. Natura i indywidualność Dostrajaczy
5. Umysłowość Dostrajacza
6. Dostrajacze jako czyste duchy
7. Dostrajacze a osobowość

108. Misja i służba Dostrajaczy Myśli

1. Wybór i przydział
2. Warunki wstępne zamieszkania przez Dostrajacza
Na Urantii
Na innych światach
3. Organizacja i administracja
Oświadczenie Tabamantii
4. Powiązania z innymi wpływami duchowymi
5. Misja Dostrajaczy
6. Bóg w człowieku

109. Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi

1. Rozwój Dostrajaczy
2. Samodzielne Dostrajacze
3. Związek Dostrajaczy z różnymi rodzajami śmiertelników
4. Dostrajacze a osobowość ludzka
5. Materialne przeszkody uniemożliwiające zamieszkanie Dostrajacza
6. Trwałość prawdziwych wartości
Dostrajacz, który zamieszkiwał Jezusa
7. Przeznaczenie Uosobionych Dostrajaczy
Istoty wszechosobowe

110. Związki miedzy Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami

1. Zamieszkanie w umyśle śmiertelnika
2. Dostrajacze a wola ludzka
3. Współpraca z Dostrajaczem
4. Działalność Dostrajacza w umyśle
5. Błędne koncepcje o przewodnictwie Dostrajaczy
6. Siedem okręgów psychicznych
7. Zdobywanie nieśmiertelności
Orędzie Dostrajacza do duszy

111. Dostrajacz a dusza

1. Umysł jako arena wyboru
2. Natura duszy
3. Rozwijająca się dusza
4. Życie wewnętrzne
5. Uświęcenie wyboru
6. Paradoks ludzki
7. Problem Dostrajacza
Oświadczenie opiekuna przeznaczenia

112. Wieczne trwanie osobowości

Czternaście aspektów osobowości
1. Osobowość a rzeczywistość
2. Jaźń
3. Zjawisko śmierci
4. Dostrajacze po śmierci
5. Wieczne trwanie ludzkiej jaźni
6. Jaźń morontialna
7. Zespolenie z Dostrajaczem

113. Seraficzni opiekunowie przeznaczenia

1. Anioły stróże
2. Opiekunowie przeznaczenia
3. Związki z innymi wpływami duchowymi
4. Domeny działalności seraficznej
5. Seraficzna służba dla śmiertelników
6. Anioły stróże po śmierci
7. Serafini a droga wznoszenia się

114. Seraficzny rząd planetarny

1. Najwyższe władze Urantii
2. Rada nadzorców planetarnych
3. Rezydujący gubernator generalny
4. Najwyższy Ojciec-obserwator
Regencje Najwyższych Ojców
5. Rząd planetarny
6. Wyżsi serafini nadzoru planetarnego
(1) Aniołowie epokowi
(2) Aniołowie postępu
(3) Opiekunowie religijni
(4) Aniołowie życia narodowego
(5) Aniołowie ras
(6) Aniołowie przyszłości
(7) Aniołowie oświecenia
(8) Aniołowie zdrowia
(9) Serafini rodziny
(10) Aniołowie gospodarki
(11) Aniołowie rozrywki
(12) Aniołowie służb nadludzkich
7. Rezerwowy korpus przeznaczenia

115. Istota Najwyższa

1. Relatywność ram pojęciowych
2. Absolutna podstawa najwyższości
3. Pierwotne, aktualne i potencjalne
4. Źródła rzeczywistości najwyższej
5. Związek Najwyższego z Rajską Trójcą
6. Związek Najwyższego z triodytami
7. Natura Najwyższego

116. Wszechmocny Najwyższy

1. Najwyższy Umysł
Kosmiczny umysł
2. Wszechmocny a Bóg Siedmioraki
3. Wszechmocny a Rajskie Bóstwo
4. Wszechmocny a Najwyżsi Stwórcy
5. Wszechmocny a siedmioracy kontrolerzy
Problem równowagi
6. Dominacja ducha
7. Żywy organizm wielkiego wszechświata

117. Bóg Najwyższy

1. Natura Istoty Najwyższej
2. Źródło rozwoju ewolucyjnego
Synowie utrójcowieni przez stworzonych a rozwój
3. Znaczenie Najwyższego dla wszechświatowych istot stworzonych
4. Skończony Bóg
Kosmiczna moralność — najwyższy obowiązek
5. Naddusza stworzenia
Transcendentacja finalisty
Reperkusje rozwoju ludzkiego
6. Poszukiwanie Najwyższego
7. Przyszłość Najwyższego

118. Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeń

1. Czas i wieczność
Empiryczne (subiektywne) jednostki czasu
2. Wszechobecność a wszechbytność
3. Związki czasowo-przestrzenne
Prawda i fakt
Przestrzeń i forma
4. Przyczynowość pierwotna i wtórna
5. Wszechmoc a możliwości koegzystencji
6. Wszechmoc a wszechtworzenie
7. Wszechwiedza a predestynacja
8. Kontrola i kontrola nadrzędna
Czasowy regulator rozwoju
9. Mechanizmy wszechświata
10. Funkcje opatrzności

119. Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała

1. Pierwsze obdarzenie
2. Drugie obdarzenie
3. Trzecie obdarzenie
4. Czwarte obdarzenie
5. Piąte obdarzenie
6. Szóste obdarzenie
7. Siódme i ostatnie obdarzenie
8. Postobdarzeniowy status Michała

CZĘŚĆ IV.
Życie i nauki Jezusa

120. Obdarzenie Urantii przez Michała

1. Zalecenia dla siódmego obdarzenia
2. Ograniczenia obdarzenia
3. Dalsze rady i wskazówki
4. Wcielenie — uczynienie z dwu jedności

121. Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię

1. Zachód w pierwszym wieku ery chrystusowej
2. Naród żydowski
3. Świat innowierców
4. Filozofia innowierców
(1) Epikurejska
(2) Stoicy
(3) Cynicy
(4) Sceptycy
5. Religie innowierców
Religie misteryjne
6. Religia hebrajska
7. Żydzi i innowiercy
8. Poprzednie zapisy
(1) Ewangelia według Marka
(2) Ewangelia Mateusza
(3) Ewangelia według Łukasza
(4) Ewangelia Jana
Objaśnienie

122. Narodziny i lata niemowlęce Jezusa

1. Józef i Maria
2. Gabriel ukazuje się Elżbiecie
3. Zwiastowanie Gabriela dla Marii
4. Sen Józefa
„Dom Dawida”
5. Ziemscy rodzice Jezusa
6. Dom w Nazarecie
7. Podróż do Betlejem
8. Narodziny Jezusa
Legenda o pasterzach
Trzech kapłanów z Ur
„Gwiazda Betlejemska”
9. Prezentacja w Świątyni
10. Czyny Heroda
Ucieczka do Egiptu

123. Wczesne dzieciństwo Jezusa

Pobyt w Egipcie
1. Znowu w Nazarecie
Czwarty rok Jezusa
2. Piąty rok (2 p.n.e.)
Wychowanie dzieci
3. Wydarzenia roku szóstego (1 p.n.e.)
4. Rok siódmy (1 n.e.)
Wypadki materialne
5. Szkolne lata w Nazarecie
6. Jego ósmy rok (2 n.e.)

124. Późne dzieciństwo Jezusa

1. Dziewiąty rok życia Jezusa (3 n.e.)
Rysunek na podłodze
Klimat Galilei
2. Rok dziesiąty (4 n.e.)
Jakub syn kamieniarza
3. Rok jedenasty (5 n.e.)
W Scytopolis
4. Rok dwunasty (6 n.e.)
Moralność osobista a lojalność grupowa
5. Jego rok trzynasty (7 n.e.)
6. W drodze do Jerozolimy
Maria, Marta i Łazarz

125. Jezus w Jerozolimie

1. Jezus ogląda Świątynię
2. Jezus i Pascha
3. Wyruszenie w drogę Józefa i Marii
4. Pierwsze dwa dni w Świątyni
5. Trzeci dzień w Świątyni
6. Czwarty dzień w Świątyni

126. Dwa przełomowe lata

1. Jego rok czternasty (8 n.e.)
2. Śmierć Józefa
3. Rok piętnasty (9 n.e.)
„Powstanie „Modlitwy Pańskiej”
„Syn Człowieczy”
Kim jest Mesjasz?
4. Pierwsze kazanie w synagodze
5. Kłopoty finansowe

127. Lata młodzieńcze

1. Rok szesnasty (10 n.e.)
2. Rok siedemnasty (11 n.e.)
Zeloci
3. Rok osiemnasty (12 n.e.)
Pascha z Jakubem
Odwiedziny Elżbiety i Jana
Śmierć Amosa
4. Rok dziewiętnasty (13 n.e.)
Wychowywanie dzieci
5. Rebeka córka Ezry
6. Jego rok dwudziesty (14 n.e.)
Pascha w Jerozolimie

128. Wczesny wiek męski Jezusa

1. Rok dwudziesty pierwszy (15 n.e.)
Narastająca świadomość boskości
Pascha z Józefem
2. Rok dwudziesty drugi (16 n.e.)
Jako kowal w Seforis
3. Rok dwudziesty trzeci (17 n.e.)
Pascha z Szymonem
Jezus spotyka Szczepana
4. Epizod damasceński
5. Rok dwudziesty czwarty (18 n.e.)
Propozycja z Aleksandrii
6. Rok dwudziesty piąty (19 n.e.)
Pascha z Judą
„Wujku Jeszua opowiedz nam bajkę”
7. Rok dwudziesty szósty (20 n.e.)
Ślub Jakuba
Ślub Miriam
Jakub głową rodziny Józefa

129. Jezus jako człowiek dorosły

1. Rok dwudziesty siódmy (21 n.e.)
Zebedeusz z Kafarnaum
Jezus szkutnik
2. Rok dwudziesty ósmy (22 n.e.)
Jezus w Jerozolimie
Spotkanie z Gonodem i Ganidem
3. Rok dwudziesty dziewiąty (23 n.e.)
Cel podróży do Rzymu
4. Jezus-człowiek

130. W drodze do Rzymu

1. W Jafie — rozprawa o Jonaszu
Rozprawa na temat dobra i zła
2. W Cezarei
Kupiec z Mongolii
Grecki robotnik i rzymski brygadzista
Wola Boska i wola ludzka
3. W Aleksandrii
4. Rozprawa o rzeczywistości
5. Na wyspie Krecie
6. Zdjęty strachem młodzieniec
7. W Kartaginie — rozprawa o czasie i przestrzeni
8. W drodze do Neapolu i Rzymu
Ezra, błądzący Żyd

131. Religie świata

1. Cynizm
2. Judaizm
3. Buddyzm
4. Hinduizm
5. Zoroastryzm
6. Sudanizm (Dżinizm)
7. Sinto
8. Taoizm
9. Konfucjanizm
10. „Nasza religia”

132. W Rzymie

Wpływ na trzydziestu dwu przywódców religijnych
1. Prawdziwe wartości
2. Dobro i zło
3. Prawda i wiara
4. Służba indywidualna
Dla rzymskiego senatora
Dla żołnierza rzymskiego
Dla mówcy na forum
Dla biedaka, niesprawiedliwie oskarżonego
5. Porady dla bogatego
6. Służba społeczna
7. Wycieczki po okolicach Rzymu
Bezmyślny poganin
„Ty i ja, zróbmy nową religię”

133. Powrót z Rzymu

System kastowy Indii
1. Miłosierdzie i sprawiedliwość
2. Zaokrętowanie w Tarencie
Człowiek znęcający się nad swą żoną
3. W Koryncie
Krispus, zarządca synagogi
Kupiec Justus
Dwie kobiety publiczne
4. Działalność indywidualna w Koryncie
Dla młynarza
Dla rzymskiego setnika
Dla mitraickiego przywódcy
Dla epikurejskiego nauczyciela
Dla greckiego przedsiębiorcy
Dla rzymskiego sędziego
Dla właścicielki greckiego zajazdu
Dla chińskiego kupca
Dla podróżnika z Brytanii
Dla zbiegłego chłopca
Dla potępionego kryminalisty
5. W Atenach — rozprawa o nauce
6. W Efezie — rozprawa o duszy
7. Pobyt na Cyprze — rozprawa o umyśle
8. W Antiochii
9. W Mezopotamii

134. Lata przejściowe

1. Rok trzydziesty (24 n.e.)
Powrót do Nazaretu
Ślub Szymona; ślub Judy
2. Podróż karawaną do Morza Kaspijskiego
3. Wykłady w Urmii
4. Władza — Boska i ludzka
5. Suwerenność polityczna
6. Prawo, wolność i suwerenność
7. Rok trzydziesty pierwszy (25 n.e.)
Samotne wędrówki
8. Pobyt na górze Hermon
Koniec buntu Lucyfera
Władza nad Nebadonem
9. Czas oczekiwania
W Jerozolimie z Janem
Praca w warsztacie szkutniczym Zebedeusza

135. Jan Chrzciciel

1. Jan zostaje nazirejczykiem
2. Śmierć Zachariasza
3. Życie pasterza
4. Śmierć Elżbiety
5. Królestwo Boże
6. Jan zaczyna głosić kazania
7. Jan idzie na północ
8. Spotkanie Jana z Jezusem
Chrzest Jezusa
9. Czterdzieści dni uzgodnień
10. Podróż Jana na południe
11. Jan w więzieniu
12. Śmierć Jana Chrzciciela

136. Chrzest i czterdzieści dni

1. Idee oczekiwanego Mesjasza
2. Chrzest Jezusa
3. Czterdzieści dni
Spotkanie z Gabrielem
Potwierdzenie władzy nad wszechświatem
4. Plany pracy publicznej
Droga Ojca
5. Pierwsza wielka decyzja
Uosobiony Dostrajacz dowódcą
Dostrajacz niewrażliwy na czas
6. Druga decyzja
Droga normalnej, ziemskiej egzystencji
7. Trzecia decyzja
Podporządkowanie się prawom przyrody
8. Czwarta decyzja
Bez kompromisu ze złem
9. Piąta decyzja
Odrzucenie tronu Dawida
10. Szósta decyzja
„Będę podległy woli mego Ojca”

137. Czas oczekiwania w Galilei

1. Wybór pierwszych czterech apostołów
Andrzej i Piotr
Jakub i Jan
2. Wybór Filipa i Nataniela
3. Pobyt w Kafarnaum
4. Wesele w Kanie
5. Znowu z Kafarnaum
6. Wydarzenia dnia szabatu
7. Cztery miesiące szkolenia
8. Rozprawa o królestwie

138. Nauczanie posłańców królestwa

1. Końcowe pouczenia
2. Wybór sześciu
3. Powołanie Mateusza i Szymona
Nie prawych, ale grzeszników
4. Powołanie bliźniaków
5. Powołanie Tomasza i Judasza
6. Tydzień intensywnej nauki
7. Nowe rozczarowanie
8. Pierwsza praca dwunastu
9. Pięć miesięcy prób
10. Organizacja Dwunastu

139. Dwunastu apostołów

1. Andrzej, pierwszy wybrany
2. Szymon Piotr
3. Jakub Zebedeusz
4. Jan Zebedeusz
5. Filip Ciekawy
6. Uczciwy Nataniel
7. Mateusz Lewi
8. Tomasz Didymos
9. i 10. Jakub i Judasz Alfeusz
11. Szymon Zelota
12. Judasz Iskariota

140. Wyświęcenie Dwunastu

1. Nauczanie wstępne
2. Wyświęcenie
3. Kazanie wyświęcające
„Kazanie na Górze”
4. Jesteście solą ziemi
5. Ojcowska i braterska miłość
Szczęśliwi ubodzy w duchu — pokorni...
Szczęśliwi głodni i spragnieni prawości...
Szczęśliwi pokorni...
Szczęśliwi czystego serca...
Szczęśliwi, którzy lamentują...
Szczęśliwi miłosierni...
Szczęśliwi, którzy czynią pokój...
Szczęśliwi, którzy prześladowani są...
6. Wieczór wyświęcenia
„Patrzę ponad czynem...”
Odnośnie rozwodu
Sprawiedliwość a miłosierdzie
„Oni dobrze robią — nie kłopocz ich”
7. Tydzień po wyświęceniu
8. Czwartkowe popołudnie na jeziorze
(1) Czynienie woli Ojca
(2) Stanowisko polityczne
(3) Stanowisko społeczne
(4) Stanowisko ekonomiczne
(5) Religia osobista
9. Dzień konsekracji
10. Wieczór po konsekracji

141. Początek działalności publicznej

1. Wyruszenie z Galilei
2. Boskie prawo i wola Ojca
3. Pobyt w Amatus
Osobowość Jezusa
Wygląd Jezusa
4. Nauka o Ojcu
Służenie chorym
5. Jedność duchowa
6. Ostatni dzień w Amatus
Pers Teherma
7. W Betanii za Jordanem
Nauczanie o królestwie
Zbawienie przez wiarę; wyzwolenie przez prawdę
8. Praca w Jerychu
9. Droga do Jerozolimy

142. Pascha w Jerozolimie

Spotkanie z Annaszem
1. Nauczanie w Świątyni
2. Gniew Boży
Jakub z Krety
3. Idea Boga
Sześć hebrajskich idei Boga
Dziesięć wcześniejszych przykazań
4. Flawiusz i kultura grecka
5. Rozprawa o pewności
6. Spotkanie z Nikodemem
7. Lekcja o rodzinie
8. W Judei południowej
Obóz w ogrodzie Getsemane

143. Po Samarii

1. Głoszenie kazań w Archelais
„Lekceważą nasze posłanie”
„Czy przypominacie słabeuszy”?
2. Lekcja samokontroli
3. Rozrywka i odpoczynek
Trzy dni na górze Sartaba
4. Żydzi i Samarytanie
5. Kobieta z Sychar
6. Odrodzenie religijne Samarytan
W obozie na górze Garizim
7. Nauka o modlitwie i czczeniu

144. Na Gilboa i w Dekapolu

1. Obozowisko na Gilboa
2. Rozprawa o modlitwie
3. Modlitwa wierzącego
4. Jeszcze o modlitwie
5. Inne formy modlitwy
Siedem modlitw z innych światów
6. Narada z apostołami Jana
7. W miastach Dekapolu
8. W obozie niedaleko Pelli
„...powiedzcie Janowi, że nie zapomniano o nim.”
9. Śmierć Jana Chrzciciela

145. Cztery pamiętne dni w Kafarnaum

Spotkanie z Ruth
1. Połów ryb
2. Popołudnie w synagodze
Religia jest doświadczeniem osobistym
Młody epileptyk
Matka żony Piotra
3. Uzdrowienie o zachodzie słońca
4. Wieczorem
5. Wczesny niedzielny poranek

146. Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei

1. Nauczanie w Rimmonie
2. W Jotapacie
Modlitwa, dziękczynienie i czczenie
Sprawiedliwość i miłosierdzie
Modlitwa a osobiste starania
Modlitwa etyczna
3. Postój w Haramie
Religia, nauka i filozofia
Pewność prawdy
Wizyta w Zabulon
4. Głoszenie ewangelii w Jireon
Praca w kopalniach
Uzdrowienie trędowatego
5. Znowu w Kanie
Arystokrata Tytus
6. Nain i syn wdowy
7. W Endorze

147. Krótka wizyta w Jerozolimie

1. Służący setnika
2. W drodze do Jerozolimy
Rozstanie z apostołami Jana
3. Przy sadzawce Betesda
4. Zasady życia
Pytanie Nataniela w sprawie złotej zasady
5. Odwiedziny u Szymona faryzeusza
Przypowieść o lichwiarzu
Status i postęp
6. Powrót do Kafarnaum
Sześciu szpiegów
„Szabat został ustanowiony dla człowieka...”
7. Znowu w Kafarnaum
8. Święto duchowej dobroci

148. Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie

1. Nowa szkoła proroków
2. Szpital w Betsaidzie
3. Sprawy Ojca
4. Zło, grzech i nikczemność
5. Sens cierpienia
6. Niezrozumienie cierpienia — rozprawa o Hiobie
7. Człowiek z uschniętą ręką
8. Ostatni tydzień w Betsaidzie
Kirmet z Bagdadu
9. Uzdrowienie paralityka
Chrzest trzech szpiegów

149. Druga tura głoszenia kazań

Dawidowa organizacja gromadzenie informacji
1. Szerząca się sława Jezusa
Fenomeny uzdrawiania
2. Nastawienie ludzi
Dwa błędy wczesnego chrześcijaństwa
Sława Jezusa jako uzdrowiciela
Uznanie równouprawnienia kobiet przez Jezusa
Urok osobowości Jezusa
3. Wrogość przywódców religijnych
4. Przebieg tury kazań
Rozważania o gniewie
W sprawie zrównoważonego charakteru
5. Nauka o zadowoleniu
6. „Bojaźń Pańska”
7. Powrót do Betsaidy

150. Trzecia tura głoszenia kazań

1. Kobieca grupa ewangeliczna
2. Postój w Magdali
3. Szabat w Tyberiadzie
Rozważania „Magia i przesąd”
4. Rozesłanie apostołów parami
5. Co muszę zrobić, aby być zbawiony(a)?
6. Lekcje wieczorne
7. Pobyt w Nazarecie
8. Szabatowe nabożeństwo
9. Odrzucenie w Nazarecie

151. Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem

1. Przypowieść o siewcy
2. Interpretacja przypowieści
3. Więcej o przypowieściach
4. Więcej przypowieści nad morzem
5. Pobyt w Gergezie
Burza na jeziorze
6. Opętany z Gergezy

152. Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum

Weronika z Cezarei Filipowej
1. W domu Jaira
2. Nakarmienie pięciu tysięcy
3. Obwołanie królem
4. Nocne widzenie Szymona Piotra
5. Powrót do Betsaidy
6. W Genezaret
Więcej o przypowieści o siewcy
7. W Jerozolimie

153. Kryzys w Kafarnaum

1. Tło wydarzeń
2. Epokowe kazanie
„Jestem chlebem życia”
3. Zakończenie spotkania
4. Ostatnie słowa w synagodze
Młodzieniec opętany przez złego ducha
„Jak Szatan może wyrzucać Szatana”?
5. Sobotni wieczór
Dezercja małodusznych wyznawców

154. Ostatnie dni w Kafarnaum

1. Tydzień narad
2. Tydzień odpoczynku
Zamknięcie synagog
3. Druga narada w Tyberiadzie
4. Sobotni wieczór w Kafarnaum
„Co mamy zrobić z Jezusem”?
5. Pamiętny niedzielny poranek
6. Przybycie rodziny Jezusa
7. Pospieszna ucieczka

155. Ucieczka przez północną Galileę

1. Dlaczego burzą się poganie?
2. Ewangeliści w Korazin
3. W Cezarei Filipowej
Prawda i doktryna
Początki tradycji religijnych
4. W drodze do Fenicji
5. Rozprawa o prawdziwej religii
6. Druga rozprawa o religii

156. Pobyt w Tyrze i Sydonie

1. Syryjska kobieta
2. Nauczanie w Sydonie
„Ten świat jest tylko mostem...”
3. Wybrzeżem na północ
4. W Tyrze
5. Nauki Jezusa w Tyrze
Przypowieść o nierozsądnym cieśli
Pokusa i ludzka natura
Podstawy materialnego sukcesu
Życie duchowe i poczucie własnej godności
Ideały i idee
Takt, urok osobisty i mądrość
6. Powrót z Fenicji
Nastawienie przywódców żydowskich

157. W Cezarei Filipowej

Próby spotkania Jezusa z rodziną
1. Poborca podatków świątynnych
„Ryba z szeklem w pyszczku”
2. W Betsaidzie Juliusza
3. Wyznanie Piotra
„Za kogo ludzie mnie uważają”?
4. Rozmowa o królestwie
5. Nowa koncepcja
6. Następnego popołudnia
Czwarty etap życia Jezusa
Nowe, autorytatywne oświadczenia
7. Rozmowy Andrzeja

158. Góra Przemienienia

1. Przemienienie
2. Zejście z góry
3. Znaczenie przemienienia
4. Chłopiec epileptyk
Jakub z Safedu
5. Jezus uzdrawia chłopca
„Panie, wierzę...pomóż mojemu niedowiarstwu”
6. W ogrodzie Celsusa
7. Protest Piotra
8. W domu Piotra

159. Tura po Dekapolu

1. Rozprawa o przebaczaniu
„Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zgrzeszy”?
Przypowieść o rozliczaniu się ze sługami
Niebezpieczeństwa osobistego osądzania
2. Obcy kaznodzieja
3. Instrukcja dla nauczycieli i wierzących
4. Rozmowa z Natanielem
„Jaka jest prawda o Piśmie Świętym”?
5. Konstruktywny charakter religii Jezusa
„...nieść pakunek drugą milę”
6. Powrót do Magedanu

160. Rodan z Aleksandrii

1. Grecka filozofia Rodana
Trzy czynniki napędzające życie
Rozwiązywanie problemów i pełne czci medytacje
Uprzedzenie a poznawanie prawdy
2. Sztuka życia
Uspołeczniające wartości przyjaźni
Wielka wartość małżeństwa
3. Pokusy dojrzałości
4. Równowaga dojrzałości
Podstawowe czynniki życia doczesnego
Czynniki powodzenia materialnego
Znaczenie niepowodzenia
5. Religia ideału
Czym jest religia?
Idea Boga i ideał Boga
Ojciec jest wartością ostateczną
„Ale czy chcemy zapłacić cenę...”?

161. Dalsze rozmowy z Rodanem

1. Osobowość Boga
Pięć punktów Nataniela
2. Boska natura Jezusa
Oświadczenie Nataniela i Tomasza
3. Ludzki i boski umysł Jezusa
Opinia pośrednich

162. Święto Namiotów

„Mistrzu...wezwij ogień z nieba...”
1. Niebezpieczeństwa wizyty w Jerozolimie
2. Pierwsza mowa w Świątyni
Eber, urzędnik Sanhedrynu
3. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie
4. Święto Namiotów
5. Kazanie o światłości świata
6. Rozprawa o wodzie życia
7. Rozprawa o wolności duchowej
8. Spotkanie z Martą i Marią
9. Z Abnerem w Betlejem

163. Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie

1. Wyświęcenie Siedemdziesięciu
Żniwo wielkie, ale robotników mało
2. Bogaty młodzieniec i inni
Bogactwo i miłość do bogactwa
3. Rozmowa o bogactwie
Przypowieść o robotnikach w winnicy
4. Pożegnanie Siedemdziesięciu
Instrukcje Jezusa
Wyświęcające kazanie Piotra
5. Przeniesienie obozu do Pelli
6. Powrót Siedemdziesięciu
7. Przygotowania do ostatniej misji

164. Święto Poświęcenia

1. Opowieść o dobrym Samarytaninie
2. W Jerozolimie
3. Uzdrowienie ślepego żebraka
4. Jozjasz przed Sanhedrynem
5. Nauczanie w Portyku Salomona

165. Początek misji pereańskiej

1. W obozie w Pelli
2. Kazanie o dobrym pasterzu
3. Szabatowe kazanie w Pelli
„Strzeżcie się zakwasu faryzeuszy...”
„...nawet włosy na waszej głowie są policzone”
4. Podział spadku
Przypowieść o niemądrym bogaczu
„Gdzie jest wasz skarb, tam też będzie wasze serce.”
Cóż będziesz miał za korzyść z tego, jeśli cały świat zyskasz...?
5. Pogadanka dla apostołów o bogactwie
„Weźcie pod uwagę lilie, jak rosną...”
6. Odpowiedź na pytanie Piotra

166. Ostatnia wizyta w północnej Perei

1. Faryzeusze w Ragabie
Obrzędowe mycie rąk
2. Dziesięciu trędowatych
3. Kazanie w Gerasie
Prosta i wąska droga
Wielu pierwszych będzie ostatnimi
„Stoję u drzwi i pukam...”
4. Nauka o wypadkach
5. Kongregacja w Filadelfii
Późniejsza służba i śmierć Abnera

167. Wizyta w Filadelfii

1. Śniadanie z faryzeuszami
Uzdrowienie wierzącego
„...nie siadajcie na najwyższym miejscu...”
2. Przypowieść o wspaniałej wieczerzy
3. Kobieta dotknięta duchem niemocy
4. Wieści z Betanii
5. W drodze do Betanii
Faryzeusz i celnik
Nauka o małżeństwie
6. Błogosławienie małych dzieci
Piękno jako czynnik zachęcający do czczenia
7. Rozmowa o aniołach

168. Wskrzeszenie Łazarza

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem...”
1. Przy grobowcu Łazarza
2. Zmartwychwstanie Łazarza
3. Zebranie Sanhedrynu
„Lepiej, żeby jeden człowiek umarł...”
4. Odpowiedź na modlitwę
5. Dalsze losy Łazarza

169. Ostatnie nauki w Pelli

Oskarżenia Sanhedrynu przeciw Jezusowi
1. Przypowieść o straconym synu
2. Przypowieść o sprytnym rzadcy
3. Bogacz i żebrak
4. Ojciec i jego królestwo
Jezus żył objawieniem Boga
Elohim i Jahwe

170. Królestwo nieba

1. Koncepcje królestwa nieba
2. Jezusowa koncepcja królestwa
Grzech i przebaczenie
3. O prawości
4. Jezusowe nauki o królestwie
5. Późniejsze idee królestwa
Społeczne braterstwo i duchowe braterstwo
Nowy i większy Jan Chrzciciel
Chrześcijaństwo a ewangelia Jezusa

171. W drodze do Jerozolimy

„...obiecaj mi, że moi synowie będą dzielić z tobą zaszczyty...”
1. Wyruszenie z Pelli
Późniejsze życie Dawida Zebedeusza
Antiochia i Filadelifa
2. O obliczaniu kosztu
3. Tura pereańska
Pożegnanie Abnera
4. Nauczanie w Liwias
Piotr, Szymon i 100 mieczy
Ostrzeżenie zaprzyjaźnionych faryzeuszy
5. Ślepiec w Jerychu
6. W gościnie u Zacheusza
7. „Gdy Jezus przechodził obok”
8. Przypowieść o minach
Natanielowa interpretacja przypowieści

172. Wjazd do Jerozolimy

1. Szabat w Betanii
Maria namaszcza stopy Jezusa
Jezus napomina Judasza
2. Niedzielny ranek z apostołami
3. Droga do Jerozolimy
4. Pobyt w Świątyni
Wdowi grosz
5. Postawa apostołów

173. Poniedziałek w Jerozolimie

1. Oczyszczenie Świątyni
2. Kwestionowanie autorytetu Mistrza
„Skąd pochodził chrzest Janowy”?
3. Przypowieść o dwóch synach
4. Przypowieść o nieobecnym ziemianinie
Kamień, który budowniczowie odrzucili
5. Przypowieść o uczcie weselnej
„Zniszczcie tę Świątynię a ja...wzniosę ją na nowo”

174. Wtorkowy ranek w Świątyni

Osobiste pozdrowienia dla Dwunastu
1. Boskie przebaczenie
2. Indagowanie przez władców żydowskich
Czy jest zgodne z prawem oddawanie daniny cesarzowi?
3. Saduceusze i zmartwychwstanie
4. Największe przykazanie
Czyim synem jest Wybawiciel?
5. Dociekliwi Grecy
„...kiedy ziarno pszenicy spadnie na ziemię i umrze...”
„...jeśli zostanę wyniesiony...w waszym życiu...”

175. Ostatnia mowa w Świątyni

1. Mowa
„Pokolenie za pokoleniem wysyłaliśmy naszych proroków...”
„...ten, kto chce być największy wśród was...”
„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, hipokryci!”
„...czyścicie zewnętrzną stronę kubka...”
„A teraz zostawiam was”
2. Status Żydów jako jednostek
3. Pamiętne spotkanie Sanhedrynu
4. Sytuacja w Jerozolimie
Ostateczna decyzja Judasza

176. Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej

1. Zniszczenie Jerozolimy
2. Drugie przyjście Mistrza
Relacja w Ewangelii Mateusza
3. Dalsza dyskusja w obozie
Przypowieść o talentach
„Nie przestawajcie, dopóki ja nie przyjdę”.
Uwaga na temat rozwoju żywej prawdy
4. Powrót Michała

177. Środa, dzień odpoczynku

1. Dzień sam na sam z Bogiem
Jan Marek i koszyk z jedzeniem
2. Wczesne życie rodzinne
3. Dzień w obozie
4. Judasz i wyżsi kapłani
5. Ostatnie spotkanie towarzyskie
Ostrożność, gdy idzie o aprobatę tłumów

178. Ostatni dzień w obozie

1. Rozprawa o synostwie i obywatelstwie
Uczcie się być wierni królestwu, nawet w czasach pomyślności
Nie kuście nadzorujących was aniołów
2. Po obiedzie
Dawid uwalnia Judasza od „torby”
Przygotowania do Ostatniej Wieczerzy
3. W drodze na wieczerzę

179. Ostatnia Wieczerza

1. Pragnienie pierwszeństwa
2. Początek wieczerzy
3. Mycie stóp apostołom
4. Ostatnie słowa do zdrajcy
5. Ustanowienie wieczerzy upamiętniającej

180. Mowa pożegnalna

1. Nowe przykazanie
„...kochajcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem”
2. Krzew winny i latorośle
3. Wrogość świata
„Nie zadręczajcie się w waszych sercach”
„Mistrzu, pokaż nam Ojca...”
4. Obiecany pomocnik
5. Duch Prawdy
Uwagi na temat złotej zasady
6. Konieczność odejścia

181. Ostatnie upomnienia i przestrogi

1. Ostatnie słowa pocieszenia
„Daję każdemu z was, wszyscy je dostaniecie”
„Niech nie trwoży się wasze serce”
2. Pożegnalne napomnienia osobiste

182. W Getsemane

1. Ostatnia wspólna modlitwa
Poszerzenie przez Jezusa objawienia imienia Bożego
2. Ostatnia godzina przed zdradą
Wysłanie gońca do Abnera
Pożegnanie Dawida Zebedeusza
3. Samotnie w Getsemane
Duch ochoczy, ale ciało słabe

183. Zdrada i aresztowanie

1. Wola Ojca
2. Judasz w mieście
3. Aresztowanie Mistrza
4. Dyskusja przy tłoczni oliwy
5. W drodze do pałacu arcykapłana

184. Przed sądem Sanhedrynu

1. Przesłuchanie u Annasza
2. Piotr na dziedzińcu
3. Przed sądem członków Sanhedrynu
4. Godzina upokorzenia
Nowe objawienie człowieka Bogu
5. Drugie posiedzenie sądu

185. Rozprawa przed Piłatem

1. Poncjusz Piłat
2. Jezus staje przed Piłatem
Pisemne oskarżenia sanhedrynowego trybunału
3. Prywatne przesłuchanie u Piłata
4. Jezus przed Herodem
5. Powrót Jezusa do Piłata
6. Ostatni apel Piłata
Biczowanie Jezusa
„Oto człowiek!”
7. Ostatnie przesłuchanie u Piłata
8. Tragiczna kapitulacja Piłata

186. Tuż przed ukrzyżowaniem

Rodzina Jezusa w Betanii
1. Koniec Judasza Iskarioty
Trzydzieści srebrników
2. Postawa Mistrza
„Piłat na rozprawie przed Jezusem”
„Oto Bóg i człowiek!”
3. Niezawodny Dawid Zebedeusz
4. Przygotowania do ukrzyżowania
5. Śmierć Jezusa a Pascha

187. Ukrzyżowanie

1. W drodze na Golgotę
„Córki Jerozolimy, nie płaczcie nade mną...”
Szymon z Cyreny
2. Ukrzyżowanie
3. Świadkowie ukrzyżowania
4. Złodziej na krzyżu
Polecenie Jezusa dla Jana
5. Ostatnia godzina na krzyżu
6. Po ukrzyżowaniu

188. Czas grobu

Józef i Nikodem przed Piłatem
1. Pogrzeb Jezusa
2. Zabezpieczenie grobu
3. W dzień szabatu
Co Jezus powierzył w ręce Ojca?
Status osobowości Jezusa
4. Znaczenie śmierci na krzyżu
5. Nauki wynikające z krzyża

189. Zmartwychwstanie

1. Przejście morontialne
2. Materialne ciało Jezusa
3. Zmartwychwstanie na koniec systemu sprawiedliwości
Odlot Uosobionego Dostrajacza
4. Odkrycie pustego grobu
Pięć kobiet
Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
5. Piotr i Jan przy grobie
Drugie ukazanie się Marii Magdalenie

190. Morontialne ukazania się Jezusa

1. Heroldowie zmartwychwstania
2. Ukazanie się Jezusa w Betanii
Ukazanie się ziemskiemu bratu
Ukazanie się ziemskiej rodzinie
3. W domu Józefa
4. Ukazanie się Grekom
5. Spacer z dwoma braćmi

191. Ukazanie się apostołom i innym przywódcom

Reakcje poszczególnych apostołów
1. Ukazanie się Piotrowi
2. Pierwsze ukazanie się apostołom
3. Z istotami morontialnymi
Stadia rozwoju morontialnego
4. Dziesiąte ukazanie się (w Filadelfii)
5. Drugie ukazanie się apostołom
„Błogosławieni ci, we wszystkich nadchodzących wiekach...”
6. Ukazanie się w Aleksandrii

192. Ukazania się Jezusa w Galilei

1. Ukazanie się nad jeziorem
„Chłopcy, czy coś złapaliście”?
2. Rozmowy z dwójkami apostołów
3. Na górze wyświęcenia
4. Zgromadzenie nad jeziorem

193. Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie

Szesnaste ukazanie się (dziedziniec domu Nikodema)
1. Ukazanie się w Sychar
2. Ukazanie się w Fenicji
3. Ostatnie ukazanie się w Jerozolimie
4. Przyczyny upadku Judasza
5. Wniebowstąpienie Mistrza
6. Piotr zwołuje zebranie

194. Obdarzenie Duchem Prawdy

Nowa ewangelia o Jezusie
1. Kazanie w dzień Zesłania Ducha
2. Doniosłość Zesłania Ducha
Misja Ducha Prawdy
Trojakie duchowe wyposażenie człowieka
Siedem wyższych wpływów duchowych
3. Co się stało podczas Zesłania Ducha
4. Początki Kościoła chrześcijańskiego

195. Po Zesłaniu Ducha

Dlaczego chrześcijaństwo tryumfowało na Zachodzie
Kompromisy wczesnego chrześcijaństwa
1. Wpływy Greków
2. Wpływy rzymskie
3. W Cesarstwie Rzymskim
4. Europejskie średniowiecze
5. Problem współczesny
6. Materializm
7. Słabość materializmu
8. Sekularny totalitaryzm
9. Problem chrześcijaństwa
10. Przyszłość

196. Wiara Jezusa

Jezusowa żywa wiara w Boga
„Najpierw szukajcie królestwa nieba”
„Dlaczego nazywasz mnie dobrym”?
Czym była modlitwa dla Jezusa
Podobna dziecięcej Jezusowa wiara w Boga
1. Jezus — człowiek
2. Religia Jezusa
Religia o Jezusie
Religia jako osobiste doświadczenie
3. Supremacja religii
Fakt, idea i relacja
Rozumowanie, mądrość i wiara
Rzecz, znaczenie i wartość
Gdyby Boski kochanek nie mieszkał w człowieku
Moralność i religia
Ojciec jest żywą miłością