Księga Urantii

Strona główna | Części książki | Tytuły przekazów | Spis treści książki

Tytuły przekazów

CZĘŚĆ I.
Wszechświat centralny i superwszechświaty

Przekaz . Tytuł . Autor
000. Przedmowa . Niebiański Radca
001. Ojciec Uniwersalny . Niebiański Radca
002. Natura Boga . Niebiański Radca
003. Atrybuty Boga . Niebiański Radca
004. Stosunek Boga do wszechświata . Niebiański Radca
005. Stosunek Boga do jednostki . Niebiański Radca
006. Wieczny Syn . Niebiański Radca
007. Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata . Niebiański Radca
008. Nieskończony Duch . Niebiański Radca
009. Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata . Niebiański Radca
010. Rajska Trójca . Uniwersalny Cenzor
011. Wieczna Wyspa Raj . Perfektor Mądrości
012. Wszechświat wszechświatów . Perfektor Mądrości
013. Święte sfery Raju . Perfektor Mądrości
014. Wszechświat centralny i Boski . Perfektor Mądrości
015. Siedem superwszechświatów . Uniwersalny Cenzor
016. Siedem Duchów Nadrzędnych . Uniwersalny Cenzor
017. Siedem grup Duchów Najwyższych . Niebiański Radca
018. Najwyższe Osobowości Trójcy . Niebiański Radca
019. Partnerzy pochodzących od Trójcy . Niebiański Radca
020. Rajscy Synowie Boga . Perfektor Mądrości
021. Rajscy Synowie Stwórcy . Perfektor Mądrości
022. Utrójcowieni Synowie Boga . Możny Posłaniec
023. Samotni Posłańcy . Niebiański Radca
024. Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha . Niebiański Radca
025. Zastępy Posłańców Przestrzeni . Posiadający Wysokie Uprawnienia
026. Duchy usługujące wszechświata centralnego . Perfektor Mądrości
027. Służba supernafinów klasy pierwszej . Perfektor Mądrości
028. Duchy usługujące superwszechświatów . Możny Posłaniec
029. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata . Uniwersalny Cenzor
030. Osobowości wielkiego wszechświata . Możny Posłaniec
031. Korpus Finalizmu . Niebiański Radca i Nieposiadający Imienia i Numeru

CZĘŚĆ II.
Wszechświat lokalny

Przekaz . Tytuł . Autor
032. Ewolucja wszechświatów lokalnych . Możny Posłaniec
033. Administracja wszechświata lokalnego . Szef Archaniołów
034. Matka Duch wszechświata lokalnego . Możny Posłaniec
035. Synowie Boży wszechświata lokalnego . Szef Archaniołów
036. Nosiciele Życia . Syn Vorondadek
037. Osobowości wszechświata lokalnego . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
038. Duchy usługujące wszechświata lokalnego . Melchizedek
039. Zastępy seraficzne . Melchizedek
040. Wznoszący się Synowie Boga . Możny Posłaniec
041. Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego . Archanioł
042. Energia — umysł i materia . Możny Posłaniec
043. Konstelacje . Malavatia Melchizedek
044. Niebiańscy twórcy . Archanioł
045. Administracja systemu lokalnego . Melchizedek
046. Zarząd systemu lokalnego . Archanioł
047. Siedem światów-mieszkań . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
048. Życie morontialne . Archanioł
049. Światy zamieszkałe . Melchizedek
050. Książęta Planetarni . Lanonandek klasy drugiej
051. Adamowie Planetarni . Lanonandek klasy drugiej
052. Planetarne epoki śmiertelników . Możny Posłaniec
053. Bunt Lucyfera . Manovandet Melchizedek
054. Problemy wynikające z buntu Lucyfera . Możny Posłaniec
055. Sfery światłości i życia . Możny Posłaniec
056. Jedność wszechświatowa . Możny Posłaniec i Machiventa Melchizedek

CZĘŚĆ III.
Historia Urantii

Przekaz . Tytuł . Autor
057. Pochodzenie Urantii . Nosiciel Życia
058. Ustanowienie życia na Urantii . Nosiciel Życia
059. Era życia morskiego na Urantii . Nosiciel Życia
060. Urantia we wczesnej erze życia lądowego . Nosiciel Życia
061. Era ssaków na Urantii . Nosiciel Życia
062. Zaranie gatunku człowieka pierwotnego . Nosiciel Życia
063. Pierwsza rodzina ludzka . Nosiciel Życia
064. Ewolucyjne rasy kolorowe . Nosiciel Życia
065. Kontrola ewolucji . Nosiciel Życia
066. Planetarny Książę Urantii . Melchizedek
067. Bunt planetarny . Melchizedek
068. Zaranie cywilizacji . Melchizedek
069. Prymitywne instytucje ludzkie . Melchizedek
070. Ewolucja rządu u ludzi . Melchizedek
071. Kształtowanie się państwa . Melchizedek
072. Rząd na pobliskiej planecie . Melchizedek
073. Ogród Eden . Solonia
074. Adam i Ewa . Solonia
075. Odstępstwo Adama i Ewy . Solonia
076. Drugi ogród . Solonia
077. Istoty pośrednie . Archanioł
078. Rasa fioletowa po dniach Adama . Archanioł
079. Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie . Archanioł
080. Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie . Archanioł
081. Kształtowanie się cywilizacji współczesnej . Archanioł
082. Ewolucja małżeństwa . Szef serafinów
083. Instytucja małżeństwa . Szef serafinów
084. Małżeństwo a życie rodzinne . Szef serafinów
085. Początki czczenia . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
086. Wczesne stadium ewolucji religii . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
087. Kult duchów . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
088. Fetysze, amulety i magia . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
089. Grzech, ofiara i pokuta . Gwiazda Błyszcząca Wieczorna
090. Szamanizm — uzdrawiacze i kapłani . Melchizedek
091. Ewolucja modlitwy . Szef pośrednich
092. Późniejsza ewolucja religii . Melchizedek
093. Machiventa Melchizedek . Melchizedek
094. Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie . Melchizedek
095. T 095. Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie . Melchizedek
096. Jahwe — Bóg Hebrajczyków . Melchizedek
097. Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków . Melchizedek
098. Nauki Melchizedeka na Zachodzie . Melchizedek
099. Społeczne problemy religii . Melchizedek
100. Religia w doświadczeniu ludzkim . Melchizedek
101. Prawdziwa natura religii . Melchizedek
102. Podstawy wiary religijnej . Melchizedek
103. Rzeczywistość doświadczenia religijnego . Melchizedek
104. Rozwój koncepcji Trójcy . Melchizedek
105. Bóstwo a rzeczywistość . Melchizedek
106. Wszechświatowe poziomy rzeczywistości . Melchizedek
107. Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli . Samotny Posłaniec
108. Misja i służba Dostrajaczy Myśli . Samotny Posłaniec
109. Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi . Samotny Posłaniec
110. Związki miedzy Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami . Samotny Posłaniec
111. Dostrajacz a dusza . Samotny Posłaniec
112. Wieczne trwanie osobowości . Samotny Posłaniec
113. Seraficzni opiekunowie przeznaczenia . Szef serafinów
114. Seraficzny rząd planetarny . Szef serafinów
115. Istota Najwyższa . Możny Posłaniec
116. Wszechmocny Najwyższy . Możny Posłaniec
117. Bóg Najwyższy . Możny Posłaniec
118. Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeń . Możny Posłaniec
119. Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała . Szef Gwiazd Wieczornych

CZĘŚĆ IV.
Życie i nauki Jezusa

Przekaz . Tytuł . Autor
120. Obdarzenie Urantii przez Michała . Mantutia Melchizedek
121. Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię . Komisja pośrednich
122. Narodziny i lata niemowlęce Jezusa . Komisja pośrednich
123. Wczesne dzieciństwo Jezusa . Komisja pośrednich
124. Późne dzieciństwo Jezusa . Komisja pośrednich
125. Jezus w Jerozolimie . Komisja pośrednich
126. Dwa przełomowe lata . Komisja pośrednich
127. Lata młodzieńcze . Komisja pośrednich
128. Wczesny wiek męski Jezusa . Komisja pośrednich
129. Jezus jako człowiek dorosły . Komisja pośrednich
130. W drodze do Rzymu . Komisja pośrednich
131. Religie świata . Komisja pośrednich
132. W Rzymie . Komisja pośrednich
133. Powrót z Rzymu . Komisja pośrednich
134. Lata przejściowe . Komisja pośrednich
135. Jan Chrzciciel . Komisja pośrednich
136. Chrzest i czterdzieści dni . Komisja pośrednich
137. Czas oczekiwania w Galilei . Komisja pośrednich
138. Nauczanie posłańców królestwa . Komisja pośrednich
139. Dwunastu apostołów . Komisja pośrednich
140. Wyświęcenie Dwunastu . Komisja pośrednich
141. Początek działalności publicznej . Komisja pośrednich
142. Pascha w Jerozolimie . Komisja pośrednich
143. Po Samarii . Komisja pośrednich
144. Na Gilboa i w Dekapolu . Komisja pośrednich
145. Cztery pamiętne dni w Kafarnaum . Komisja pośrednich
146. Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei . Komisja pośrednich
147. Krótka wizyta w Jerozolimie . Komisja pośrednich
148. Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie . Komisja pośrednich
149. Druga tura głoszenia kazań . Komisja pośrednich
150. Trzecia tura głoszenia kazań . Komisja pośrednich
151. Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem . Komisja pośrednich
152. Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum . Komisja pośrednich
153. Kryzys w Kafarnaum . Komisja pośrednich
154. Ostatnie dni w Kafarnaum . Komisja pośrednich
155. Ucieczka przez północną Galileę . Komisja pośrednich
156. Pobyt w Tyrze i Sydonie . Komisja pośrednich
157. W Cezarei Filipowej . Komisja pośrednich
158. Góra Przemienienia . Komisja pośrednich
159. Tura po Dekapolu . Komisja pośrednich
160. Rodan z Aleksandrii . Komisja pośrednich
161. Dalsze rozmowy z Rodanem . Komisja pośrednich
162. Święto Namiotów . Komisja pośrednich
163. Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie . Komisja pośrednich
164. Święto Poświęcenia . Komisja pośrednich
165. Początek misji pereańskiej . Komisja pośrednich
166. Ostatnia wizyta w północnej Perei . Komisja pośrednich
167. Wizyta w Filadelfii . Komisja pośrednich
168. Wskrzeszenie Łazarza . Komisja pośrednich
169. Ostatnie nauki w Pelli . Komisja pośrednich
170. Królestwo nieba . Komisja pośrednich
171. W drodze do Jerozolimy . Komisja pośrednich
172. Wjazd do Jerozolimy . Komisja pośrednich
173. Poniedziałek w Jerozolimie . Komisja pośrednich
174. Wtorkowy ranek w Świątyni . Komisja pośrednich
175. Ostatnia mowa w Świątyni . Komisja pośrednich
176. Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej . Komisja pośrednich
177. Środa, dzień odpoczynku . Komisja pośrednich
178. Ostatni dzień w obozie . Komisja pośrednich
179. Ostatnia Wieczerza . Komisja pośrednich
180. Mowa pożegnalna . Komisja pośrednich
181. Ostatnie upomnienia i przestrogi . Komisja pośrednich
182. W Getsemane . Komisja pośrednich
183. Zdrada i aresztowanie . Komisja pośrednich
184. Przed sądem Sanhedrynu . Komisja pośrednich
185. Rozprawa przed Piłatem . Komisja pośrednich
186. Tuż przed ukrzyżowaniem . Komisja pośrednich
187. Ukrzyżowanie . Komisja pośrednich
188. Czas grobu . Komisja pośrednich
189. Zmartwychwstanie . Komisja pośrednich
190. Morontialne ukazania się Jezusa . Komisja pośrednich
191. Ukazanie się apostołom i innym przywódcom . Komisja pośrednich
192. Ukazania się Jezusa w Galilei . Komisja pośrednich
193. Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie . Komisja pośrednich
194. Obdarzenie Duchem Prawdy . Komisja pośrednich
195. Po Zesłaniu Ducha . Komisja pośrednich
196. Wiara Jezusa . Komisja pośrednich